Archive for октомври, 2009

Аз, Исусе, кръста дигнах

събота, октомври 31st, 2009

1. Аз, Исусе, кръста дигнах
Тебе веч да следувам;
От света днес се отрекох,
Твой аз ученик да съм.
Само Тебе нека имам
И Твоята благодат,
Всичко друго да изгубвам,
Пак честит съм и богат.

2. Нека тоз свят ме остави,
Той остави моя Спас:
Нека тоз свят ме излъже,
Тебе верен имам аз.
Щом като Ти ми явяваш
Милото Свое лице,
Человеци и да мразят,
Пак за мен е все добре.

3. Тебе викам, Авва, Отче;
Ти си Покровител мой;
Няма зло да ме уплаши,
Само нека съм раб Твой.
Зная, че в Твоята служба
Труд е удоволствие;
Зная че с Твоята милост
Загуба печалба е.

4. И гонене ще ме кара
Само в пазухата Ти;
Досаждение и пакост
Стават невредителни.
Земен труд и земна грижа,
С помощта Ти, Спасе мой.
Във небето все по-сладък
Ми приготвят там покой.

Съвсем убеден съм

петък, октомври 30th, 2009

1. Съвсем убеден съм, Спасе мой,
Съвсем убеден аз да съм Твой.
Кат чувам Твоя глас,
Всичко за измет аз
Да считам в този час,
Дай Духа Свой.

2. Съвсем убеден съм; чуй ме Ти,
И в слабостта ми, о, помогни.
Сега тъй както съм,
При тебе прибягнувам;
Сърцето ми Свой дом
Ти избери.

3. Съвсем убеден, имам в Христа,
Веселие, мир и свобода.
О Спасе, Ти всегда
С мощната Си ръка
Води ме към дома
На небеса.

4. Съвсем убеден съм; милий Спас
Мен чудно люби и Него аз!
Божествената Си
Любов в сърцето ми
По-крепка Ти прави
От час на час.
Мар.9:24

Когато по море

четвъртък, октомври 29th, 2009

1. Когато по море
На тоз преходен мир
Спокойно плува корабът
Къмто небесний пир,-

2. Тогава, Боже наш,
С сърца признателни
Ще дигаме към Тебе глас
На песни радостни.

3. Но ако и вълни
Се вдигат окол нас,
Пак в развълнените води
Тебе ще хвалим с глас.

4. За нас и тишина
И буря благи са,
По-бързо да отиваме
При Господа Христа.

5. Дух дай ни, Господи,
Покорен и смирен;
Помагай с вяра искрена
Да ходим всеки ден.
Пс.25:4

Научи ме Твоя път

сряда, октомври 28th, 2009

1. Научи ме Твоя път,
Отче, Ти ме научи:
Пътищата на грехът
Да отбягна помогни.
Догде аз с небесний лик
Пусна на победа вик,
Догде пея нова песен,
Със небесний лик!

2. Святий Гълъб от небе,
Тоз представител Христов,
Нека моето сърце
Пълни с радост и любов.
Догде аз и пр.

3. Бурята да умири;
Вътрешните врагове
Скоро нека победи,
Сладък мир да ми даде.
Догде аз и пр.

Аз ще ида при Исуса

вторник, октомври 27th, 2009

1. Аз ще ида при Исуса, скоро – сега:
Той ме вика, слушам с веселба.
Не ще ме остави,
Не ще се забави,
Но с любов ще ме приеме, скоро,-сега;
Той ме вика, слушам с веселба.

2.Ще се моля на Исуса, скоро, – сега.
Търсещ Неговата благодат:
Благодат Той дава,
Дава без забава:
Зная че е милостив и аз затова
Търся Неговата благодат.

3. Ще живея за Исуса, ей, от сега;
Считам службата Му свобода:
Сам Той ме поканва
И ще ми помага:
И чрез Неговата помощ аз от сега
Считам службата Му свобода.

4. Ще работя за Исуса, ей, от сега,
Ще съм в лозето Му кат слуга.
О, да бъда верен,
Верен и полезен!
Ще работя за Исуса, ей, от сега,
Ще съм в лозето Му кат сега.

Свят да съм желая

понеделник, октомври 26th, 2009

1. Свят да съм желая,
Всякога по-свят;
Спаса да позная
Както съм познат.
Чист да съм и по-чист
В дух, сърце и ум,
Верен и по верен
Всякога да съм.

2. Все да се надея
Богу моему;
Всичко да открия
Пред очите Му;
Нему да възложа
Всите си беди,
Все що днес е тъмно
Той ще изясни.

3. Тихо и по-тихо
Скърби да търпя;
Верно и по-верно
В пътя да вървя;
Весело да нося
Всяк ден кръста свой,
С мисъл, че ще стигна
После на покой.

4. Горе и по-горе,
Вън от тъмнина,
Близо, все по-близо
До виделина.
Видело пресвято!
Там ще съм блажен,
Гдето съм напълно
Чист и осветен.

5. Скоро, все по скоро,
Да вървя напред,
Ако мъчнотии
И да имам вред;
Боже, туй желая
В немощите си;
Туй се и старая,-
Помогни ми ти!
Фил.3:13,14

Драгий Спасителю

неделя, октомври 25th, 2009

1. Драгий Спасителю,
Следвам сега
Теб, без да виждам аз
Твойта ръка.
Сърцето ми ще е
Мирно чрез вярване;
Волята, Ти ще е
Воля моя!

2. Даже и канара
Дава вода;
Манна от небеса
Пада нощя;
Във всяко лишение
И изкушение
Шепнеш в ухото ми:
„Ти вярвай Ме!“

3. Често съм стигал аз
Брегът на Мерра;
Много горчива бе
Оназ вода;
Но при молбите ми
Исус дърво хвърли;
Горчивата вода
Сладка стана.

4. Дай ми, Спасителю,
Във Теб покой;
Ти да си винаги
Водител мой!
Дай ми дух чист, смирен,
На Тебе посветен.
Ти си умрял за мен;
Аз да съм Твой!
Изх.15723

Това да ми е мъдростта

събота, октомври 24th, 2009

1. Това да ми е мъдростта,
Как да послушам Господа
С признателна любов;
Да бягам аз от всяко зло,
Да следваме вечното добро,
През тесний път Христов.

2. Твоята силна благодат,
За да оставя всяк разврат,
На мене, Боже, дай!
Сърцето ми Ти освети
И стъпките ми оправи
Да стигна в Твоя Рай.

На милостивия си Спас

петък, октомври 23rd, 2009

1. На милостивия си Спас
Какво да принеса?
Към него любовта си аз
Как мога да явя?

2. Сърцето си ще му предам;
Достойно знам не е;
Но Сам е искал, то и знам
Не ще го Той презре.

3. Душата си ще Му предам;
Той може да спаси;
Гдето е той, да видя там
Славното Му лице.

4. Ума си също му дам,-
Вниманието си;
Своята истина Той Сам
Дано да ми яви.

5. И силата си ще Му дам;
С ръце, нозе, глава,
На него послушлив да съм,
И верен за всегда.

6. Времето си ще посветя
На господа Христа;
Всите си дни ще иждивя
В полезна работа.

7. Имота си ще принеса;
Много не е, но Ти
И него с благост, Господи,
И мене приеми.
Рим.12:1-2

Да бъде волята Твоя

четвъртък, октомври 22nd, 2009

1. Ти както щеш, Исусе мой,
Да бъде волята Твоя!
Предавам всичкий си живот
В божествената Ти ръка.

2. Ти Вожд си мой; помагай ми
През скръб и радост всякога,
Да казвам от сърцето си:
„Да бъде волята Твоя!“

3. И Вожд и Пример си на нас;
Пролял си сълзи на земя;
Ако проливам днес и аз,
Да бъде волята Твоя!

4. Чрез сълзи ако се яви
Надежда-светлата звезда,
То вярата ще ме държи;
Да бъде волята Твоя!

5. Пътувам към небесний дом;
За то в часа и на смъртта
Ще пея с радост, Спасе мой:
„Да бъде волята Твоя!“