Archive for ноември, 2009

Идете проповядвайте

понеделник, ноември 30th, 2009

1. Идете, проповядвайте
С ревност по всичката земя
Моето Благовестие,
Спасение чрез вярата.

2. „За тази вест свидетелства
Ще бъдат и делата Ми;
И още много чудеса
Ще дам да вършите и вий.

3.“Болни ще изцелявате
В Моето име; даже и
Мъртви ще възкресявате
Със власт от Господаря си!

4. „На все що съм заповядал
Учете вий народи вси:
Отец Мой вся власт Ми е дал;
И Аз съм с вас през всички дни.“

5. Спасът от тях възнесе се;
А носеха със радост те
Вестта по всичката земя
На славното спасение.

Въже хвърлете

неделя, ноември 29th, 2009

1.Въже хвърлете връх тъмни вълни,
Брат има там,-брат на някого си;
Кой е готов да му хвърли въже?
От страшна опасност кой ще го спаси?
Въже хвърлете, въже хвърлете;
Брата завлича вълна;
Въже хвърлете, въже хвърлете,
Някой погинва сега.

2. Скоро и силно хвърлете въже:
Чуй, брате, как силно шумят вятър, море,
Ето, потъва! О, скоро върви,
Спусни ладията и брата спаси.
Въже хвърлете и пр.

3. Страшни опасности, буйни беди,
Ах! Обикалят вред братята ни;
Тми изкушеня нападат на тях,
И силни съблазни завличат ги в грях.
Въже хвърлете и пр.

4. Днес време е на Божя благодат;
Скоро ще стигнат на бряг непознат;
Скоро ще мине спасителний час;
Хвърлете въже, помогнете им днес.
Въже хвърлете и пр.

От всите гринландийски

събота, ноември 28th, 2009

1. От всите гринландийски
Студени планини,
От всичките индийски
Горещи равнини;
От всякъде те викат
С ридателни уста;
Да ги избавим искат
От лъстна суета.

2. Тоз остров плодороден
Цейлон ний виждаме,
Със въздух благовонен
Дарен е от небе;
Страни и много други
Обилни с добрини,
За полза на човека
Са вси създадени.

3. Дарил ги Бог богато
От Свойта щедрота;
Но ползва ли туй нещо,-
Почитат ли Твореца?
Те богове изсичат
От камък и дърва
И с ревност коленичат
Пред свойте си дела.

4. О братя просветени,
Със бляск небесен свят,
Спасени, възродени
С Христова благодат,
Явете Божий Агнец,
Кажете Го на вси,
Преславний Жизнодавец
На грешните души.

Аз тук работя за Христа

петък, ноември 27th, 2009

1. В тоз свят съм аз пришлец, той е тъй чужд за мен;
Домът ми е далеч на онзи бряг блажен!
Посланик верен съм на горната страна:
Аз тук работя за Христа!
Чуй думите що казвам с власт
От името на моя Спас:
„О, примири се ти със Бога ощ сега!
О, примири се веднага!“

2. Туй заповядва Бог: Човеци всякъде
Да се покаят вси – оставят грехове;
Ако повярваш ти ще бъдеш с Господа!
Аз тук работя за Христа!
Чуй думите и пр.

3. Ще казвам аз на вси, че в дома на небе
Всек грешник опростен се радва от сърце!
Ще каня грешници в небесната страна.
Аз тук работя за Христа!
Чуй думите и пр.

Колко души блуждаят

четвъртък, ноември 26th, 2009

1. Колко души блуждаят
Далече от Христа;
Във грях и мрак живеят;
Отиват в гибелта.
Както овце без пастир,
Опасност тях грози;
Отиват те, не знаят,
Че смърт край тях цари.
Елате да ги подчиним
За Христа да чуят те;
Може би в Онзи ден ще Му кажем:
„Ето моите, Христе“.

2. Кой себе си не жали,
Кой иска да върви
Изгубените овци
От гибел да спаси?
Кой пътя ще им каже
Към дома на Отца?
И кой с любов ще срещне
Разбитите сърца?
Елате и пр.

3. Какъв възторг и радост,
Кат срещнем Господа
Да кажем: „О Исусе,
Намерих таз овца.
Изгубена тя беше.
Измъчена в беди;
Прибрах болна, слаба
При Тебе, Господи.“
Елате и пр.

Христос с мен кат е

сряда, ноември 25th, 2009

1. Във мрачна ли долина пътувам през нощта,
Или във мир почивам при дневна светлина
Това аз само знам, че зле или добре:
Навсъде ще ида, Христос с мен кат е!
С Христа радостно ще вървя всякъде;
Къде и да е, за мен е добре,
Той с мен кат е;
Аз Неговий кръст от сега ще понеса.
И всякъде с радост ще ида
Със Христа.

2. Аз може да отида в езическа страна
И там с любов да кажа на грешни за Христа.
Макар и трудно знам за мене там ще е,
Готов съм да ида, Христос с мен кат е.
С Христа радостно и пр.

3. Но ако аз остана свидетел у дома,
А други Бог изпрати в далечната страна;
Ще казвам пак на вси: „Христос за вас умря!“
Тук с радост ще служа, Христос с мен кат е,
С Христа радостно и пр.

4. Аз искам да изпълня на Бога волята,
Смирено да послушам на моя Спас гласа;
Дали тук ще стоя, ил ида другаде,
Готов съм да слушам, Христос с мен кат е.
С Христа радостно и пр.

Иди, прилежно работи!

вторник, ноември 24th, 2009

1. Иди, прилежно работи,
И волята на Господа
Верно и с присърце върши,
Така ще ползваш ти света.

2.Сам Господарът вършеше
Светата воля на Отца;
А ти,- слугата, с присърце
Не ще ли правиш ти така?

3.Не ще се трудиш суетно;
Полза е земната щета:
Сегашно зло ще е добро,
Що и да мислят хората.

4. Труди се: ако Господ твой
Рече: „Добре“, доволно е;
Когато те похвали Той,
Нека осъждат другите.

5. Тез трудни дни ще изтекат;
Почивка иде у дома;
На тебе Младоженецът:
„Аз скоро ида“, казува.

Онзи, който с плач излязва

понеделник, ноември 23rd, 2009

1. Онзи, който с плач излязва,
Сеещ семе със сълзи,
С песни радостни ще жене
Плод блажен на труда си.
Дъжд от горе плодоносен
И роса ще се даде;
Ще настане изобилна
Жетва, благост от небе.

2. Заран сей доброто семе;
Вечер пак ръцете си
Да не сгънеш във безделе,
Но прилежно работи.
Ето я, зеленината,
Ето и пшеницата;
Погледни пак, че нивята
Бели са за жетвата.
Пс.26:5-6

Вечна е заплатата

неделя, ноември 22nd, 2009

1. Синко, иди работи
Днес на лозието Ми.
Работи докле е ден;
само верний е блажен.
Къса е таз работа:
Вечна е заплатата!

2. Виж! Безчислени души,
Сатанински пленници!
Ах! потънали са в грях;
Щеш ли да дадеш за тях
Малка къса работа?
Вечна е заплатата!

3. Да ли, да те осъдят,
Врагове против стоят?
Постоянствувай до край;
Тук е труд,-оттатък Рай.
Бъди верен в работа;
Вечна е заплатата!

4.Благовремието ти
Кратко е; не го губи:
Горе твоят мил Отец
Чака да даде венец.
Свърши къса работа;
Вечна е заплатата!

Мат.21:28

Не ми казвай с жални думи

събота, ноември 21st, 2009

1. Не ми казвай с жални думи,
Сън е нашият живот;
Нищо не е как се вижда,
Мъртви са, които спят.

2. Не е празен сън животът,
Краят му смъртта не е;
Тази реч: „В пръст ще се върнеш“
За душа съвсем не бе.

3. Нашият живот цел има,
Важен е, действителен;
Има работа за тебе,
Има работа за мен.

4. Не на утре се надявай;
Миналото забрави;
Настоящето твое е,
Него ти употреби.