Archive for януари, 2010

Ломи днес хляба, Ти

неделя, януари 31st, 2010

1. Ломи днес хляба Ти мене, Христе,
Както при морский бряг на гладните!
Гладувам аз Теб: мола, бъди
За мен небесний хляб, о Господи!

2. Ти хляб си на Живот и Божий глас:
Твоята истина спасява нас!
О, дай да чуя днес аз Твоя зов,
Да бъда като Теб, – Ти си любов!

Твойта заповед, Христе

събота, януари 30th, 2010

1. По Твойта заповед, Христе,
Смирено ида аз,
Да спомня пак и по-добре
Страдалния Твой час!

2. Ти жертва си преломена
И мой небесен хляб:
Със тази чаша паметна
Си спомням аз за Теб!

3. За мене как пострада Ти
И колко си сторил –
Докат живот у мен тупти
Ще спомням, Боже мил!

4. Кога изстинат тез устни
И рухна вече сам,
Тогаз ти мене помени,
О, Боже, в горний храм! Амин!

Докле дойде милий Спас

петък, януари 29th, 2010

1. „Докле дойде милий Спас!“-
Колко е таз реч за нас
Сладко насърчение,
Кат вървиме към небе!
Ще ожидаме покой
Само „докле дойде Той“.

2. Кат заминат от света
Драги братя във Христа
И не чуем техний глас,
Ще очакваме тогаз
С тях да влезем в славний строй,
Само „докле дойде Той“.

3. Облаци и тъмнина
Обикалят нас сега:
Временни са плач и скръб:
Смърт и тъмнина и гроб
Ще влияят с ужас свой
Само „докле дойде Той“

4. Господ кани нас – чада
Да си спомним всякога
Делото Му на любов:
Дадената плът и кръв –
Нужен спомен в този бой,
Само „докле дойде Той“.
1 Кор. 11:26

Сега желая Спасе мой

четвъртък, януари 28th, 2010

1. Сега желая Спасе мой,
Смирено, кротко, с простота,
Да сторя по завета Твой,-
Твоята смърт да помена.

2. Да е за мен телото Ти
Хляб на живот от небеса:
С кръвта Си чаша даваш ми:
Смъртта Ти тъй да помена.

3. Съзирам в Гетсимания
Голямата Твоя тъга
И кръвний пот: не мога аз
Сега да Те не помена.

4. В Голгота ето Те разпят,
Презрян, отхвърлен от света,
Похулван и за мен проклет:
Не ще ли аз Те помена?

5. Като изстине туй тело
И онемеят тез устни,
Когато дойдеш в Царството,
Ти, Спасе, Мене помени.
1 Кор.11:25

Любовта се награждава

сряда, януари 27th, 2010

1. Любовта се награждава,
Не остава без мъзда!
Колко радост причинява
Вътре в нашите сърца
На приятел,
На другар наш обичта!

2. А как грешните да хвалят
Унижения за тях,
Който дойде да изкупи
Людете Си от грях,
Да избави
От погибел и от страх?

3. През Дола на смъртната сянка
Той да мине бе готов:
Пак в последните Му думи
Всичко пълно бе с любов.
Колко сладост
В думите Му: „Помнете Ме!“

4. Да те помним ли, Исусе, –
Любовта Ти и смъртта?
Може ли да се запише
Върху нашите сърца
Друго име?
Да не бъде никога!

Осанна!

вторник, януари 26th, 2010

1. Каква приятна музика,
Тез песни усладителни,
Що от Сионската гора
Дохождат до ушите ни!

„Слава! слава!“ пеем ний,
И горе всичките светци:
„Осанна! Осанна!
Осанна на Спасителя!“

2. Ето, звънти детинский глас:
„Осанна на идещий Цар!“
Той е на грешни смъртни Спас,
На господари Господар.
Слава! Слава! и пр.

3. Туй Име радост ще даде
Юдею и езичнику:
За двамата Исус умря:
Осанна нашему Царю!
Слава! Слава! и пр.

4. Дай, Боже, скоро в целий свят
Да Го познаят техен Спас,
И всякъде да възгласят:
„Осанна!“ заедно със нас.
Слава! Слава! и пр.
Мат.21:14-16

О мило градче Витлеем

понеделник, януари 25th, 2010

1. О мило градче Витлеем,
Как тихо спиш си ти!
В лазур висок над сън дълбок,
Минават рой звезди.
Но, ей, светлик небесен
всред мрака твой изгря!
За целий свят е туй привет,
Спасителна заря!

2. Ей, тази нощ родил се е
Всред теб и Син Божий свет,
И ангели – приятели
Над него мило бдят.
Ехти таз вест блажен
Във звездия ефир,
И пее в хор небесен сбор
На человеци мир!

3. Узнаха първи славна вест
През нощ овчарите.
Таз радост днес и нам донес.
Божествено дете!
Долавяме ний екот
На славно тържество, –
Влезни у нас, бъди наш Спас
Тоз ден на Рождество!

На Витлеемското поле

неделя, януари 24th, 2010

1. На Витлеемското поле,
Спокойно седнали,
Овчари пазеха добре
През нощ овцете си.

2. Небесен ангел слезе тям –
Слава ги осия:
Тогаз внезапно страх голям
Ума им облада.

3. А той:“Не бойте си“, каза,
„Благовествувам ви
Голяма радост, вест добра, –
Вам и народи вси!“

4. „В Давидов град днес се роди
И от Давидов род
Дете, което е за вси
Спасител и Господ!“

5. Тоз час голямо множество
Яви се в небеса,
Което с ангели ведно
Пресладко пееха:

6. „Во вишних Богу нашему
Слава и похвала!
Благословение и мир
На всичката земя!“
Лука 2:8-14

Чуйте ангелския глас

събота, януари 23rd, 2010

1. Чуйте ангелския глас
Как възпява вишний Княз:
„Слава в вишних Богу, ей,
Вред благоволение!“

Нек земята с небеса
Радостно запей хвала:
Грешниче! стани, викни:
„Славен Спас се днес роди!“
Чуйте ангелския глас
Как възпява вишний Княз.

2. От небесний лик възпян
Спасът вечен и блажен,
Много чакан, веч дойде
И откри спасение:

От девица се роди, –
Бог се въплотен яви.
Поздравете Господа,
Който се всели в света!
Чуйте ангелския и пр.

3. Здраствуйте! Вишний Мирен Княз!
Слънце Правди си за нас.
Ти яви виделина
И живот всред тъмнина:
Обезслави Себе Си
Слава да дадеш на вси,
До ги вдигнеш от праха
И избавиш от греха.
Чуйте ангелския и пр.

Деннице, светла Звездо!

петък, януари 22nd, 2010

1. Деннице, светла Звездо на зората,
Гъстата ни Тъмнина просвети;
Право към новородений Спасител
Нас със своето сияне води.

2. Там на леглото Му, ето, се виждат
Капки студени от нощна роса;
В яслите всред скотовете полага
Царят всемирен Своята глава.

3. Смъртните грешници го не познават;
Виждат Го там като бедно дете:
Ангели радостно Го възвестяват
Цар и Творец и Спасител на все.

4. Ний человеци,- що да принесем ний!
В знак на поклон и на почет какво?
Смирна ли, ил от морето бисери,
Злато от рудници или сребро?

5. Все е напразно: към нас ни бисери
Го не склоняват, ни дарове вси;
Драга е Нему сърдечна преданост,
Нему най-драги: смирени молби.
Мат.2:2,9,10