Archive for февруари, 2010

О, Спасе, до кога?

неделя, февруари 28th, 2010

1.Във ранни зори, кога слънце изгрява
И с ярки лъчи сенките разпилява,
Исус ще се върне със слава голяма,
За да грабне своите чада!
О, Спасе, д о кога?
Кога с радост щем възкликна:
„Спасът иде, Алилуя!
Аллилуя! Амин!“

2.А може денем, или при залез слънце,
Ил“ в мрака среднощ светлина да проблесне,
И Господ Исус с чудна слава ще дойде,
За да грабне чадата Свои.
О, Спасе, до кога и пр.

3.Христос с тръбен глас Своите чада ще викне
Що верни пред вси изпитан“я са били
Сал в миг на око Той ще вси тях да грабне
И ще ги отведе на небе!
О, Спасе, до кога и пр.

4.О, радост за нас! Не ще знаем що смърт е,
Скръб, болест и грях не ще имаме вече,
Во веки с Христа ний ще бъдем във слава!
О, скоро,Исусе, ела!
О, Спасе, до кога и пр.
1 Кор.

Ще дойде скоро Спасът ни

събота, февруари 27th, 2010

1.През мрачните последни дни
Надежда славна ни крепи,
Че скоро – думи истинни –
Той ще бъде Цар и Господар над вси!
Ще дойде скоро Спасът ни,
Ще Го посрещнем ний със песни,
Дал денем, нощем или във зори –
Ще дойде Той на облаци.

2.Ний виждаме в земя, небе
Ред странни, ярки белези
Тръбят тез Божии знакове,,
Че Пришеств“ето на Спаса наближи!
Ще дойде и п р.

3.Умрелите в Христа светии
Възкръснат ще в безбройни тми
Щом екнат ангелски тръби
И Спасителят яви се в облаци!
Ще дойде и пр.

4. А вси очакващи светии
В миг грабнати ще бъдем ний
Да срещнем Спаса в облаци-
Таз надежда утешава всинца ни.
Ще дойде и пр.
1 Сол.4:13 -18, Тит.2:13

На небесната проверка

петък, февруари 26th, 2010

1. Щом тръба Господня затръби в небесни висини
И денят Господен веч се зазори,
Щом спасените от таз земя преминат в небеса,
Аз ще бъда на проверка пред Христа.
На небесната проверка (3)
Аз ще бъда там
Христу ответ да дам.

2. Щом, вси мъртви във Христа възкръснат в славни телеса
И нетленни възнесат се в небеса,
Щом избраните Христови приберат се у дома,
Аз ще бъда на проверка пред Христа.
На небесната проверка и пр.

3. Нека служим на Христа догдето сме на таз земя,
Любовта Му да възхваляме всегда,
А когато дните свършат и престанат вси дела,
Ще застанем на проверка пред Христа.
На небесната проверка и пр.
2 Кор. 5:10

Господ дохожда

четвъртък, февруари 25th, 2010

1.Господ дохожда, ето Го!
В съдийското Си облекло,
Трепери цялата земя,
Отваря се вси гробища!
Огън пламтящи служи Му,
Вихрушка служи Господи,
Синай пред Него таи се,
И изсушават се моря!

2.Вразите Му, ударени
Със страх и трепет, бягат вси,
Напразно търсят всякъде
От яростта прибежище,
А ний, о Негови светци,
Вдигнете вашите глави,
Спасенето ви е дошло,
И вечното ви тържество.
Отк. 6:14-17

Сионе, обещаний знак

сряда, февруари 24th, 2010

1. Сионе, обещаний знак
По цял свят се яви:
Народи чуват Словото,
И Царят наближи.
Ще владее твоят Цар
От море и до море:
И ще види целий шар
Божието спасение!

2. Дай ти свое свидетелство
С чресла прапасани,
За да владее с тържество
И скоро Царят ти!
Ще владее и пр.

3. Стани, Сионе, от пръстта,
О, колко си блажен!
Виж, Слънцето на Правдата
Изгрява в светъл ден!
Ще владее и пр.

4.Събират се чадата ти
От всъде с ум един,
Ще седне на престола Си
ДавидовиятСин!
Ще владее и пр.

5. Сионе, в подвиг ти си бил,
Но възкликни сега,
Че твоят Цар Емануил
Владее за всегда!
Ще владее и пр.
Иса. 52:1,2

О, светлина на зората Сионска

вторник, февруари 23rd, 2010

1. О, светлина на зората Сионска!
Радост на тез що седят в тъмнина:
Викът млъкна веч на скръб и жалене, –
Славно Сионското царство начна!
2. Ето, в пустиня цветя че поникват:
Извори бликат в безводни места:
От планината ехти глас на радост:
Сухо поле на морава стана!

3.Слушай сега, от страни най-далечни
Песни се чуват и Богу хвали:
Всяко оръдие за клане изчезна:
Мир ще владее по всите земи!

Ден блажен

понеделник, февруари 22nd, 2010

1. Ден блажен, кога Исус наш
Вторий път ще се яви,
И ще отведе със Себе (2)
Всите Свои! (2)

2. Ден блажен, кога се свърши
Тържеството на Христа
Над губителните сили – (2)
Над Сатана! (2)

3. Ден блажен, кога светиите,
Взетите от таз земя,
Горе веч ще са безсмъртни, (2)
Вси у дома! (2)

4. Дай, о Господи, и мене
Чрез Твоята благодат,
Между тях да имам място, (2)
Весел и Свят! (2)

Кога дойде

неделя, февруари 21st, 2010

1. Кога дойде, кога дойде
Спас наш да приготви
Скъпоценните Си вещи, –
Стяжението Си:
Ще ги тури да светят,
Звезди на зората,
Украшение славно
На Своя венец!

2. Праведните, праведните
В Своето Си царство
Ще приеме, ще ги тури
На Своя Си престол.
Ще ги тури и пр.

3. И децата, и децата,
Които Го любят –
Те са Нему скъпоценни, –
Стяжанието Му.
Ще ги тури и пр.

Стани, Ти силний Ратниче!

събота, февруари 20th, 2010

1 Стани, Ти, силний Ратниче,
Христе, безсмъртний наш Царю,
Царството Си вземи:
Да бъдат всите краища
На таз бунтовнишка земя
Твои поданици.

2. О Победителю, езди,
И всите неприятели
Нека се покорят:
Догде на ада силите
Пред твоето подножие
Плена да предадат.

3. Твоето Слово изпрати
На всякъде да облети
Окол, света завчас:
Догде да чуе радостно
Всяка душа под слънцето
Небесния Ти глас.

4. И всите идоли тогаз
Да паднат, аккто някогаш
Дагон във своя храм:
А наший Спас, чрез благодат,
На всичкий свят да е познат,
И да царува Сам.

5. И името Исусово
Почтено и възлюблено
Нека се отзове:
Земята с песни радостни,
С безбройните си жители:
„Осанна“, да рече.

На светъл облак полетя

петък, февруари 19th, 2010

1. На светъл облак полетя
Спасител блажен,
Но Своя Дух на таз земя
Дари в последний ден.

2. Водител наш и мил Другар –
До край да ни теши-
Вдъхни ни тоз небесен дар
В отчаяни души.

3. Гласа Му сладостен и тих
кат пролетен зефир:
Той пъди в нас подема лих
И лей небесен мир.

4. Тоз дух в сърцата ни гори
Със устрем възвишен:
Желания вдъхва ни добри
И подвига блажен.

5. Вдъхни таз светост, чистота,
И нам, о Душе Свет!
Дай мира Твой и любовта
И в нас да се вселят! Амин.