Archive for април, 2010

Господният ден

петък, април 30th, 2010

1.О, ден за почиване,
За радост и хвала,
От скърби изцелене,
Всред мрак виделина:
В тоз ден онез се кланят
Пред Бож“ето лице,
Които и възпяват
Нему хваление.

2.В тоз ден виделината
Създаде се в света,
В тоз ден Исус възкръсна
И победи смъртта,
В тоз ден Светаго Духа
Исус връх нас изля:
Тъй тройно е прославен, –
От вси най-светъл е.

Тоз е денят на Господа

четвъртък, април 29th, 2010

1.Тоз е денят на Господа,
Когато направи,
Земята да се радува,
И да се весели.

2.Христос възкръсна в този ден:
Унищожи смъртта,
От Него славно победен
Са ад и Сатана.

3.В тоз ден със радост верните
Се сбират на молба
И славословят всякъде
Господните дела.

Там нощ няма нивга

сряда, април 28th, 2010

1.В царството на вечний ден
Е градът на Бога,
Той е неръкотворен,
Там нощ няма нивга.
Бог вси сълзи ще изтрий,
Там смъртта не ще цари,
Вечността не смята се с дни,
Като няма нощи.

2.Портите са бисерни
В този град на Бога,
Улиците златни вси,
Там нощ няма нивга.
Бог вси сълзи и пр.

3.Със отворени врата
Е града на Бога,
Жива там тече вода,
Там нощ няма нивга.
Бог вси сълзи и пр.

4.Няма слънчеви лъчи
Във града на Бога,
Гдето Агнето блести,
Там нощ няма нивга.
Бог вси сълзи ще изтрий,
Там смъртта не ще цари,
Вечността не смята се с дни,
Като няма нощи.
Отк.21:1 -4,25

О Сионе, Граде Божий

вторник, април 27th, 2010

1.О Сионе, граде Божий,
Славни са онез неща,
Що за тебе се говорят:
Основан на Канара,
Ей, на Канарата вечна
Безопасно съграден
И с стените на спасене
Си во век обиколен.

2.Ето как от извор веченІ –
Любовта на Бога твой-
Утешение извира,
Мир и радост и покой,
И водата на живота
Гаси жаждата твоя,
Благодат и милост Божя
Не престават никога.

3.Стълпът облачен и огнен
Ето, върху теб стои
Не се бой, Бог твой е с тебе,
Той ще е покрова ти.
Който дава дневна манна,
Слуша и молитвен глас,
Нека чуе и:“Осанна“
На Сионский славен Спас.“

Йерусалиме славний!

понеделник, април 26th, 2010

1.Йерусалиме славний,
Обител на светци!
Чрез вяра днес аз виждам
От тук стените ти.
И славното виден“е
На моя Бащин дом
Ми става възхищен“е
Препълня моя ум.

2.Жилище драгоценно,
Мое отечество,
У теб е всяка слава,
У мен е само зло.
Йерусалиме новий,
На безопасен бряг,
За тебе се надявам,-
Обичам ще во век.

3.Страна прекрасна, света!
Да ли ще стигна там?
Да ли ще се покланям
В неръкотворний дом?
О, пепеле и прахо
Дял твой е Йеова,
Ти Негов си до веки,-
Ти Негов и сега.
Отк.21:2

Тук къс живот е дял наш

неделя, април 25th, 2010

1.Тук къс живот е дял наш,
И скръб се пада нам,
Животът безконечен
И без сълзи е там.
Възмезд“е колко чудно!
Къс труд – покой без край,
За грешните жилище
С светите в Божий Рай!

2.Там вместо скръб е радост
Каквато тук сърце
Не може да помисли,
Ни глас да изрече!
Там, след борбите земни,
След нощна тъмнина,
След светски бури, има
Мир и виделина.

3.Таз светлина е чудна
И разпростряна вред,
Там има жизнен извор,
Тече там мляко с мед.
Там няма нощ ни вечер,
Ни смърт на онзи бряг,
Животът е без болест
И радостен во век.

4.На Спасовото лоно
Покоят сладък е,
Очите ни ще видят
Царя лице с лице.
Кога Отец и Бог наш
С любов ни се яви,
Без грях и вечно Нему
Ще се покланяме!

Тез струни ще се развалят

събота, април 24th, 2010

1.Тез струни ще се развалят,
Тез песни ще се прекратят,
Но чудна ще е радостта
Да съм при Царя в небеса!
Там Спаса си лице с лице
Ще гледам с възхищение,
Ще пея:“Колко съм блажен
С пречудна благодат спасен!“

2.Таз къща ще се развали,
Не знам до колко ще стои,
Но Бог приготвил е за мен
Дом вечен, неръкотворен.
Там Спаса си и пр.

3.Ще чакам аз до онзи ден,
(Тук със светилник украсен)-
Готов, кога ме викне Той,
Да вляза в славний Му покой!
Там Спаса си и пр.

4.Когато ида на небе,
„Влез рабе верний“ ще рече,
„При Мене на небесний пир“,
И аз ще вляза в вечен мир.
Там Спаса си и пр.
2 Кор.5:1

Земьо на блажените

петък, април 23rd, 2010

1.Земьо на блажените, някога аз
Твоето без сянка небе
Съзирам в съня си, а слушам и глас
Като от далечно море.

2.Покриват те облаци гъсти сега,
Но блес“кът ти светъл е, знам
Аз виждам на славата само лъча,
И шепна: „Дано бъда там!“

3.Със чудно видене на славата ти
Се радва моето око:
Бисерни врата, многоценни стени
Палати от яспс и злато.

4.Тука наслаждават моите уши
Тез песни в небесния храм,
Гдет“ ангели хвалят Спасителя ми,
И шепна: „Дано бъда там!“

5.О доме на моя любезен Отец!
О граде на мир постоян!
На трудно пътуване ти си конец
И тих на душата лиман!

6.Блажени са всичките жители в Теб,
И аз с тях ще се веселя,
Кога ме покани Спас мой и рече:
„Ела, мило чадо, ела.“

Покоят ми не е на тази земя

четвъртък, април 22nd, 2010

1.Покоят ми не е на тази земя,
Защо да роптая от скърби сега?
Не може най-зла скръб да ми повреди,
Но пътя към слава да ми ускори!
Ще ме срещнат и ангели с песните си,
И сладко ще пеят: „Добре сте дошли!“
Тях праща за мене Спасителят мой,
И мен ще приемат в небесний покой.

2.Не мога аз тук задоволен да съм,
Но по-добър град търся, по-добър дом,
Град светъл и чист и не с грях осквернен,
Неръкотворен дом, дом свет и блажен.
Ще ме срещнат и пр.

3.Бодили и тръни тук много растат,
През рози в тоз свят не лежи моят път,
Не търся наследие, нито покой,
Освен при Исуса Спасителя мой!
Ще ме срещнат и пр.
Деян.14:22

Рай е мой дом

сряда, април 21st, 2010

1.Пришлец съм аз сега, Рай е мой дом
Чужда е таз земя, Рай е мой дом!
Ето опасности за нашите души,
Съблазни тисящи, Рай е мой дом!

2.Мъчен е моят път, Рай е мой дом
Лъстив е тоз живот, Рай е мой дом
Ще свърша някога тез пътешествия,
Ще стигна в небеса, Рай е мой дом!

3.Близо при моя Спас, Рай е моя дом!
Там ще Го славя аз, Рай е мой дом!
От земни трудове има спокойствие,
Там имам жилище, Рай е мой дом!

4.Там са блажените, Рай е мой дом,
Там са спасените, Рай е мой дом!
Ще пея Теб хвали, Спасе през вечни дни,
В отечеството си, Рай е мой дом!