Archive for май, 2010

Слънце ярко

понеделник, май 31st, 2010

1.Слънце ярко днес в душа ми грей,
По-славно то блещи
От всичко земно, че Христе,
Туй слънце Сам си Ти!
Грее слънце, славно слънце,
Кат съм в мир, блаженство със Христа
Погледне ли с усмивка Той,
Слънце грее ми душа.

2.Днес в душа ми музика ехти-
Хвала на Царя мой,
И тайни песни във сърце,
Аз знам, ще чуе Той.
Грее слънце и пр.

3.Пролет мила е в душа ми днес:
Кога се Бог вести,
В сърце ми трепне нов живот
И благодат цъфти.
Грее слънце и пр.

4.Днес в душата ми цари възторг,
Надежда и хвала,
За благости Господни тук,
За радост в небеса.
Грее слънце и пр.

Ей, знаме гордо са развели

неделя, май 30th, 2010

1.Ей, знаме гордо са развели стройни редове,
Ритници на правда светла, на греха зли врагове
Громка песен са запели, тръбний глас ги тъй зове:
„Напред със правдата!“
Ей, напред, напред вървете,
Знаме Божие развейте,
Правда светла в редовете
Тържествено цари!

2.Върви напред! Всред мрака бляскат в тъмний свод звезди,
Пътя стръмен от небето мил светлик ще озари,
Кой от нас, макар да страда, спънките ще победи?
Напред със правдата!
Ей, напред и пр.

3.Развейте знаме и вървете – ден ще зазори,
Тъмни сенки ще изчезнат, пътят труден не мори:
Ей, на изток вече трепнат славни румени зори,
Напред със Господа!
Ей, напред и пр.

Искрени, верни, всецяло предани

събота, май 29th, 2010

1.“Искрени, верни, всецяло предани“-
Ето парола на строя Христов,
Дружно под царствено знаме призвани,
Всек е за подвиг във боя готов.
Громко парола екне в простора,
Таз е на волен възторг песента.
Громко парола екне в простора,
Вярност проглася на Царя Христа.

2.Искрени, твърди, поданници верни,
Следваме доблестно Вожда любим.
Тръби повеля – ний идем покорни,
С радост възторжна във боя вървим.
Громко парола екне и пр.

3.Искрени, верни на Вожда – Спасител,
Сила в борбата ни Той подари,
Нам е над воля и страст Победител,
О, нек се вечно у нас възцари!
Громко парола екне и пр.

Пази се чист

петък, май 28th, 2010

1.“Пази се чист, неосквернен!“
Тоз глас, младежо мой, засмен,
О, чуй, кога лъстят злини
Без милост твойте младини.
„Пази се чист, неосквернен!“
Тъй шепне Вожда твой блажен.

2.“Пази се чист, неосквернен!“
С душа кристална всеки ден.
Войник си Негов:следвай вред
Тез стъпки свети, все напред!
„Пази се чист, неосквернен!“
Тъй шепне Вожда твой блажен.

3.“Пази се чист, неосквернен!“
От страшно зло обиколен,
О, бягай с ветрени крила
При Бога – вечната скала!
„Пази се чист, неосквернен!“
Тъй шепне Вожда твой блажен.

4.“Пази се чист, неосквернен!“
Телото ти е храм свещен:
Младежо, опази го ти
За жилище на Дух Светий.
„Пази се чист, неосквернен!“
Тъй шепне Вожда твой блажен.

Боже наш, ний Теб се молим

четвъртък, май 27th, 2010

1.Боже наш, ний Теб се молим,
Дай ни успех!
Кат се трудим да работим,
Дай ни успех!
Ти молбата ни да чуеш
И с успех ни увенчаеш –
Дай ни успех!

2.Таз молба ний ще повторим:
Дай ни успех!
И доброто вред да вършим –
Дай ни успех!
Както на светците древни,
Дай ни подвига успешни –
Дай ни успех!

3.Постоянно да се молим-
Дай ни успех!
И сърдечно да работим-
Дай ни успех!
Подвизи непостижими,
С Бога те са победими –
Дай ни успех!

Такъв какъвто съм, Христе

сряда, май 26th, 2010

1.Такъв какъвто съм, Христе,
Приятелю на младите,
За да поклоня силите
Си Теб, аз днес дойдох.

2.В зората днес на младостта
Живота си да посветя,
За винаги и в пълнота,
При Теб аз днес дойдох.

3.За да живея в светлина,
В борба и труд за правдина
Против плътта и Сатана,
При Теб аз днес дойдох.

4.Със тоз живот мой, млад и леп,
Да бъда верен и до край
На истината и на Теб,
О, Боже, аз дойдох.

5.За Теб да бъда аз борец
И Теб победния венец
Да сложа радостно в конец,
Аз днес, Христе, дойдох. Амин.

О, работи прилежно

вторник, май 25th, 2010

1.О, работи прилежно,
Иде на нас нощта,
Ей, работи догде лъщи
Светлата роса.
Слънцето се затича,
Бърза по пътя си,
Ти като него бързай,
Денем работи.

2.О, работи юнашки,
Денем пека търпи,
Иде след труд почивка,
Мир и веселби.
Службата си да вършиш
Времето е сега,
Знай, че нощта пресича
Всите ти дела.

3.Следвай ти и до вечер,
С присърце работи,
Колкото тебе светят
Слънчеви зари.
Трезвен бъди и бодър,
Верен бъди сега,
Работа вече няма
В нощна тъмнина.
Йоан. 9:4,12:35

Спасе, кат овчар води ни

понеделник, май 24th, 2010

1.Спасе, кат овчар води ни
На зелени пасища,
Прибери в кошарата Си
Нас, когато мръкнува.
Нас, Исусе (2)
Си изкупил от смъртта.

2.Ти си нам Водител драгий,
Пътят Тебе е познат,
Твоят жезъл ще ни води,
И с любов Ти си богат.
О, Исусе, (2)
Нас води Ти в правий път.

3.Обещал Си да приемаш
Грешните:таквиз сме ний,
Ти да ни простиш готов си,
В нас сега се прослави!
О, Исусе, (2)
Младостта ни освети.

4.В младост нека търсим Тебе,
Волята Ти с все сърце
Тук да вършим, о Исусе,
Да Те хвалим на небе.
С милост, Спасе, (2)
Слушай нашите молби.

О, моли се на Спаса

неделя, май 23rd, 2010

1.Против изкушен“я о, брате да бдиш,
Чрез всяка победа да се подкрепиш:
Ти храбро вси страсти със Дух умъртви,
На Спаса все гледай, напред все върви.
О, моли се на Спаса мило да те придружи,
Той да те утешава, силен е и готов.

2.От лоши другари всегда ти страни,
И Божето име с почет говори,
Ти мъдър, усърден и верен бъди,
На Спаса все гледай, напред все върви.
О, моли се на Спаса и пр.

3.Всяк, който победи чрез вяра, в конец
Ще вземе от Бога небесен венец,
Господ ще ни води до край и крепи:
На Спаса все гледай, напред все върви.
О, моли се на Спаса и пр.
Гал.5:24,І Кор.15:33

Прав да си ти

събота, май 22nd, 2010

1.Прав да си ти всякога,
Смел да говориш все истината.
Правда и истина иска от нас
Бог, нека слушаме Негова глас.
Прав да си ти всякога,
Смел да говориш все истината.

2.Прав да си ти, не търси
Що правят другите, прав да си ти
Пред человеци и в тайната клет:
С правда ще съди Бог всичкия свят.
Прав да си ти и пр.

3.Прав да си ти, наший Спас
Вечното правило дава за нас,
Все се познава дърво от плодът,
И человек от избраний си път.
Прав да си ти и пр.
Мат.7:17-18