Archive for юни, 2010

Място дал ли си Исусу?

сряда, юни 30th, 2010

1.Място дал ли си Исусу?
Той веднъж за теб умря!
Вън стои сега и хлопа,
Иска твоето сърце.
За Небесний Цар, тъй славен,
Днес место ти приготви,
Приеми живота вечен
Що в Исуса се яви!

2.Ти за грижи и весел“е
Даваш място всеки ден,
А умрелия за тебе
Ще отблъснеш ли съвсем?
За Небесний Цар и пр.

3.Дай живота си Исусу,
О, как нежно Той зове:
Чуй днес – може би последен
Зов към тебе тоз да е!
За Небесний Цар и пр.

4.Ответ дай сега Исусу,-
Не отлагай повече,
Ако Той веднъж отмине,
Плача ти горчив ще е!
За Небесний Цар и пр.
Откр.3:20

Где ще прекараш Вечността?

вторник, юни 29th, 2010

1. Где ще прекараш Вечността?
Мислиш ли, грешниче, сега?
Безсмъртна имаш ти душа –
Где ще прекараш Вечността?
О, дай ответ, о дай ответ!
Где ще прекараш Вечността?

2.Други приимат днес Христа
И се отвръщат от греха,
Техният дял е в небеса.
Где ще прекараш Вечността?
О, дай ответ и пр.

3.Ти пренебрегваш тесний път,
Завлича те широкият,
Краят не виждаш ли сега?
Где ще прекараш Вечността?
О, дай ответ и пр.

4.Душо, покай се този час,
Теб ще приеме твоят Спас,
Тогаз ти можеш Му каза:
„С Теб ще прекарам Вечността!“
О, дай ответ и пр.

О, ела при Мен

понеделник, юни 28th, 2010

1.О Слово драгоценно, намирам в Теб сега
Най-чудни обещаня, живот във пълнота,
Ликувам ли ил“страдам, съмненя ли търпя,
Само:“Ела“, дочувам и бързам при Христа.
„О,ела при Мен, О, ела при Мен,
Бедний, уморений, О, ела при мен!“

2.Защо да се отделяш, о душо, от Христа?
По-близо тук при Него пребъдвай всякога,
Уви! Аз грешник слаб съм, безсилен да стоя,
Ту надалеч се скитам, ту пак се приближа.
„О, ела при Мен и пр.

3.Привличай ме, о Боже, по-силно всеки ден-
Най-тихий зов да чувам, кога пошепваш мен,
Тогава вси прегради ще мина с леснота
И верно ще те следвам – води ме за ръка.
„О, ела при Мен и пр.
Мат.11:28-30

Елате, брате, ела!

неделя, юни 27th, 2010

1.Ела, брате, ела
Наедно до Небето,
Гдето няма зима,
А е все ясно лято.
Там прекрасни цветя
Благовон“е издават,
И зелени дървя
Тамо все засеняват.

2.И на вечен живот,
Виж, дървото е пълно,
Всекимесечен плод
Виси там изобилно.
Непрестанно тече
Живодатната река:
Край онез брегове
Зеленее до века.

3.Ето, златни венци
Тамо носят светците,
Бял“облечени вси,
В кръвен извор омити.
Няма грях там ни скръб,
Нито плач не се чува,
А сърдечна любов
Тамо вечно царува.

4.Там за теб има дом,
Брате, мож ли да вярваш?
Той те вика за там,
Брате, щеш ли да идеш?
Ела, брате, ела
Че времето заминва,
И Спасител сега
От да кани престава.
Откр.21

Грешниче, смутен и беден

събота, юни 26th, 2010

1.Грешниче, смутен и беден,
Спасът вика. Чуваш ли?
Ден и нощ на теб говори:
„Ти върви подире Ми.“

2.Той сега те нежно кани,
На мамон недей служи,
Той ти казва:“Мило чадо,
Мене повече люби.“

3.В радост или скръб голяма,
В мъчни или в сладки дни,
Той пак пита:“Любиш ли Ме
Повече от всичките?“

4.Мен Исус поканва с милост,
Слушам Тебе, о Христа!
Приеми сърцето мое,
Да Те любя най-добре.
Йоан 20:15-22

Елате от душа да хвалим

петък, юни 25th, 2010

1.Елате от душа
Да хвалим ний Отца;
Да пеем радостни псалми
Тук със изкупените вси,
Да пеем ний псалми
С изкупените вси.
Елате да идем
В чудния славен Сион!
Да влезем с радост в Сиона,-
Прекрасния град на Отца.

2.Не славят днес Христа
Тез що са във греха,
Но всички чада Божии
Въздават Богу похвали!
Чадата Божии
Въздават похвали.
Елате и пр.

3.Там горе в небеса,
Във чудна светлина
Еммануил на Своя трон
Царува славно всред Сион,
Еммануил на трон
Царува всред Сион.
Елате и пр.
Пс.100

Как славен е Господ

четвъртък, юни 24th, 2010

1.Как славен е Господ в Сиона
Не може изказа език,
Велик е в небеса на трона,
И в полските цветя велик,
Навред Господ велик е, славен,
Няма във слава Нему равен!

2.Вси смъртни, Боже, Ти огряваш,
Ти любиш нас като чада,
На време Сам храна ни даваш
И ни закриляш от беда,
Нас грешни, Боже, посещаваш
И с благодат ни укрепяваш!

3.Боже, дано пред Теб достигне
На Твоите чада гласа
И нашето пред Теб хвалене
Да бъде чисто кат роса,
Олтар в сърдца си ще поставим,
Тебе, о Господи, ще славим!
Иса.12:5-6

Ликуйте, ликуйте!

сряда, юни 23rd, 2010

1.Станете сега възкликнете,
Омити в кръвта на Христа,
И нова вий песен запейте:
Как Бог опрости ви греха.
Ликуйте! Ликуйте!
Станете, славете Христа!

2.Запейте как Той на земята
Дойде, за да ни оправдай,
Плати със кръвта Си цената
На вечно блаженство във Рай.
Ликуйте! и пр.

3.Победа и сила Той дава,
Във боя с греха ни крепи,
Нас чудно с любов окръжава
И води ни с Духа Свети.
Ликуйте! и пр.

4.Запейте със всички светии
Вий песен хвалебна сега:
Той нас изкупи със кръвта Си, –
О, слава на Спаса Христа!
Ликуйте! и пр.
Пс.68:3

Обичам да оттеглям аз

вторник, юни 22nd, 2010

1.Обичам да оттеглям аз
Ума си от света
И в тайния молитвен час
Да срещам Господа.

2.Обичам често сълзи там
Да роня насаме,
Защото чува Господ, знам,
Смиреното сърце.

3.Да спомням често милостта
На Бога, своя Спас
И на душата си скръбта
Да Му предам тогаз.

4.Обичам аз, чрез вярата,
От тоя земен дол
Да съзерцавам славата
На Божия престол.

5.Такива погледи сега
Запалват духа мой,
И мен подкрепят да вървя
Със радост в пътя Свой.

Скрита в мене е скръбта ми

понеделник, юни 21st, 2010

1.Скрита в мене е скръбта ми
От очите на света,
На приятел я не казвам,
Ни на друг освен Христа.

2.На престола дет“седиш Ти,
Теготите ми,Христе,
Що търпя ги всички знаеш:
Тях и Ти Сам претърпя.

3.Отегчен от скръб припадам
Пред нозете Ти, Христе,
Дай ми, дай пак да се радвам,-
Обърни към мен лице.

4.Ето, аз на Теб възлагам
Всяка моя тегота,
И душата си предавам
Да е Твоя за всегда.