Archive for август, 2010

Господ говори

вторник, август 31st, 2010

1.Чуй, за жетва Господ нежно кани,
„Кой за Мен ще жъне през денът?-
Кой душите грешни, окаяни
Ще зове и води в Моя път?“
Господи, говори!
Говори и мене призови!
Господи, говори
И ще кажа бързо:“Мен прати!“

2.С огън Бог пророка Си изпита,
Тъй очистен и готов стана.
„Кой за нас ще иде?“ Бог запита
„Ето ме!“ пророкът отвърна.
Господи, говори и пр.

3.Милиони днес в греха умират,
Чуй отчаяния техен глас.
Господ бърза, снопи се събират.
Бързай и кажи Му:“Ето, аз!“
Господ, говори и пр.

4.Времето за жетва ще премине,
Вси жетвари Бог ще събере.
О, дано тогаз се мен усмихне
И рече ми:“Рабе мой, добре!“
Господи, говори и пр.

Господ е Канара моя

понеделник, август 30th, 2010

1.Господ е Канара моя –
Прибежище от бурята,
Там безопасно аз стоя,-
Прибежище от бурята.
Наистина е Бог Канара моя
През тежки дни, през изпитни,
Наистина е Бог Канара моя,-
Прибежище от бурята.

2.Свирепа буря нек фучи,-
Прибежище от бурята,
Към Бога вдигам аз очи,-
Прибежище от бурята.
Наистина е Бог Канара и пр.

3.Сянка деня, заслон нощя,-
Прибежище от бурята,
Там няма страх, съмнения,-
Прибежище от бурята.
Наистина е Бог Канара и пр.

3. О, мила моя Канаро,
Прибежище от бурята;
За мене вечно си Добро
Прибежище от урята.
Наистина е Бог Канара и пр.

4. О, мила моя Канаро,
Прибежище от бурята;
За мене вечно си Добро
Прибежище от урята.
Наистина е Бог Канара и пр.

О, какъв чуден Спасител

неделя, август 29th, 2010

1.О, какъв чуден, чуден Спасител!
Той небето презря за мен,
Сам живя, като най-прост жител,
Кат човек беше изкушен.
Прикован бе на кръст за мен,
Прикован бе на кръст за мен,
Свойта кръв Той проля –
За мен умря.
Прикован бе на кръст за мен.

2.За греха ни Той зле пострада,
Скръб и болест върху Си взе,
Да лекува и да помага
Господ Сам на света дойде.
Прикован бе на кръст и пр.

3.В скъпа жертва се Той принесе
Другите да спаси от грях
И във слава се пак възнесе,
Да приготви место за тях.
Прикован бе на кръст и пр.

Сладка вест дойде до всеки

събота, август 28th, 2010

1.Сладка вест дойде до всеки
Нявга от небе:
Вчера, днеска и във веки
Исус същий е.
Грешниците Той спасява,
Болните цели,
Всички бури усмирява,
Скръбните теши.
Вчера, днеска и във веки Исус същий е,
Всичко тук се променява – Той не се мени.
Слава на Христа! Слава на Христа!
Всичко тук се променява, – Той не се мени.

2.Той – Приятелът на грешни –
И днес пак зове.
Грешниче ти уморений,
Вярвай от сърце!
Тоз, що каза: „Иди, жено,
Веч недей греши!“
Днес и тебе съвършено
Може да прости.
Вчера, днеска и пр.

3.Скърби, болести целеше
С мощна Си ръка,
Пълен с благодат Той беше,
Пълен – и сега.
Бликна сила за целене
От допир един,
Няма място за съмненье-
Той е Божий Син
Вчера, днеска и пр.

4.Към Емаус Той, кат Странник,
Двама придружи,
Днеска с тебе, кат Избраник,
Всякога върви.
Иде час,кога ще видим
Същия Господ
Нас ще вземе да наследим
Вечния живот.
Вчера, днеска и пр.

Еднаж когато блестеше простора

петък, август 27th, 2010

1.Еднаж, когато блестеше простора,
А грехът тук бе кат тъмна нощ чер,
Господ от дева роди се в обора,-
Всред нас живя. Той е моят пример!
Живя – люби ме, умря – спаси ме,
Чрез смърт дълга ми бе скъпо платен,
Но Той възкръсна и увери ме,
Че пак ще дойде във слава за мен.

2.Еднаж по пътя Голготски тъй стръмен
Господа водеха всред прах и зной:
Там във агон“я , презрен и отхвърлен
На кръст умря. Изкупител е мой!
Живя – люби ме и пр.

3.Еднаж във гроба тело Му лежеше,-
Там то намери от мъки покой,
Ангелът зорко до стражата бдеше
С надежда славна.Спасител е мой!
Живя- люби ме и пр.

4.Еднаж разбиха се връзките тленни,
С трясък открит бе и гробния вход,
Ад и смъртта бяха вечно сразени
Исус възкръсна! Той е мой Господ!
Живя – люби ме и пр.

5.Скоро небето ще блесне със слава,
Господ ще дойде с архангелски глас!
Всите спасени ще вземе тогава.
Той е мой Цар, мой Приятел и Спас!
Живя – люби ме и пр.

Мнозина се чудят

четвъртък, август 26th, 2010

1.Мнозина се чудят – не знаят защо
Се радваме тъй всеки ден,-
Минахме Йордан, а тъй славно е то.
О,туй кат небе е за мен!
О,туй кат небе е за мен!
О, туй кат небе е за мен!
Преминах Йордан и съм веч в Ханаан.
О, туй кат небе е за мен!

2.Защо ли тъй нашата песен ехти,
Не може разбра неспасен,
Бог нас е изпълнил със Духа Свети.
О, туй кат небе е за мен!
О, туй кат небе е за мен и пр.

3.Кат музика най-сладка от небеса
Ний чуваме с трепет блажен
Пречудното Слово на Спаса Христа.
О, туй кат небе е за мен!
О, туй кат небе е за мен и пр.

4.Във слава очаквам да видя Христа,
Макар тук да беше презрян.
Пречудно блаженство – със Него всегда!
О, туй е небето за мен!
О, туй е небето за мен!
О, туй е небето за мен!
Да съм при Исуса със всички свети,
О, туй е небето за мен!

Откак съм опростен

сряда, август 25th, 2010

1.Откак съм опростен,
Аз честит съм и блажен,
В Исусовата кръв съм веч измит!
Грехът ми отлетя,
Ликувам от душа!
О, славен час, кога познах Исуса!
Сам Бог ме опрости!
Сам Бог ме опрости!
Аз бях като роб под този гнет,
Но, слава Исуса, той бе отнет.
Сам Бог ме опрости!
Сам Бог ме опрости!

2.Изчезна тегота,
Светъл ден смени нощта:
Доволен съм и радостен в Христа!
Със право пея днес,
Разказвам тази вест,
Че грях и срам изчезват чрез Исуса!
Сам Бог ме опрости и пр.

3.С възхита веч вървя,
Мене радва мисълта,
Че даром Бог спаси ме от греха!
Аз Словото чета
И вярвам от душа,
Че всяка грижа чезне веч в Исуса!
Сам Бог ме опрости и пр.

4.Когато в небеса
Срещна радостно Христа
И всичките измити във Кръвта,
Всред чудна светлина,
Свободни от греха,
Ще славим за всегда Христа Исуса!
Сам Бог ме опрости и пр.

Само във Теб, Исусе мой

вторник, август 24th, 2010

1.Само във Теб, Исусе мой,
Намирам радост и покой,
С нищо не може се сравни
Мирът, що даваш Ти.
Светски наслади от всеки род
В края не дават никакъв плод,
Само във Тебе трайно е все,-
Само във Теб, Христе!

2.Само в Теб има светлина,
Тя свети като фар в нощта
И води стъпките мои
Над бурните вълни.
Само във Теб когато съм скрит,
Аз съм закрилен, като със щит,
От изкушен“я дене, ноще,-
Само във Теб, Христе!

3.Само във Теб през мрачни дни,
Кат няма слънце, ни звезди,
Аз уповавам и нощя,
Пея на Теб хвала.
Само във Теб, всред всички беди
Скърби изчезват, мракът лети,
Имам надежда и съм добре,-
Само във Теб, Христе

4.Само във Теб! Живота Свой
Даде за мен, да бъда Твой.
От вси петна изми в Кръвта
Грешната ми душа.
Само във Теб се радвам сега,
С вяра вървя, но скоро и тя
Ще се изпълни горе в небе,-
Само във Теб, Христе!

Уповавам на Христа

понеделник, август 23rd, 2010

1. Уповавам на Христа
Всред изпитни, всред изпитни,
Той за мен е всякога
По-мил от вси, по-мил от вси.
Исус за мен е тъй мил сега,
По мил ще е през вечността.
С любовта Си ме плени,-
По-мил от вси, по-мил от вси.

2.Ще ме води ден след ден
Чрез Духа Си, чрез Духа Си
Той ще стане тъй за мен
По-мил от вси, по-мил от вси.
Исус за мен и пр.

3.Слаб съсъд не ще презре,-
Ще ме крепи, ще ме крепи,
Господ благ и верен е,-
По-мил от вси, по-мил от вси.
Исус за мен и пр.

4.Знам, ще срещна във небе
Близките си, близките си
Но Исус за мен ще е
По-мил от вси, по-мил от вси.
Исус за мен и пр.

Дух Божий, в мен вдъхни

неделя, август 22nd, 2010

1.Дух Божий, в мен вдъхни,
Влей в мен живота нов,-
Да любя все, що любиш Ти,
Да чувам Твоя зов.

2.Дух Божий, в мен вдъхни,
Догдето туй сърце
Съвсем стопи се и сломи
Пред Твоите нозе.

3.Дух Божий, в мен вдъхни
И тъй небесна жар
Душата ми Ти запали,
В тоз свят да съм Твой фар.

4.Дух Божий, в мен вдъхни,-
Тогаз не ще умра,
Но с Теб ще бъда винаги-
Тук и през вечността.