Archive for септември, 2010

От трона слезна

четвъртък, септември 30th, 2010

1.От трона слезна, на тая земя
Смирено в обора живя.
От любов Той дойде, влезе в мойто сърце
И Спасител мой мой вечен стана.
Аз чакам, във мене ела, о ела
И влей ми от Твоята жива вода.
Аз пред кръста стоя искам с Теб да вървя
О, моля Те Спасе, ела.

2.И в мрачната нощ, в Гетсиман“я там бдя
Оставен самин от света,
Греховете ми взе, всичките на Себе
И Спасител мой вечен стана.
Аз чакам…

3.И „с трънен венец, Той стоя до конец
Понесе там горест, тъга
Изоставен, самин и презрян от света
Тъй Спасител за мене стана.
Аз чакам…

Чудната мелодия

сряда, септември 29th, 2010

1.Във сърцето ми мелодия звучи
Пътя стръмен, щом се вие
И сълзи напират в моите очи
Но в сърцето ми мелодия звучи.
И във тая нощ, Той дава мощ –
В тежката борба, гони тя скръбта.
Нека всеки пее, Той слънцето блести
Нека във сърцето ми мелодия звучи!

2.И тъгата да не грабне песента
Нека труден да е пътя,
Идва утрото настава заранта
Не оставяй да отлитне песента.
И във тая нощ……

3.Скоро слънцето на правдата ще грей
С много радост на земята,
И усмивка и доволство ще владей
Слънцето на правдата като изгрей.
И във тая нощ….

Чудната река

вторник, септември 28th, 2010

1.Аз зная една много чудна река
Със Свята целебна вода,
Тя тихо тече и блести кат“ сълза
Познаваш ли тази река?
О, душо, побързай сега
При тази целебна вода,
Водата тече през Божия храм
О, вярвай, мир има там!

2.И радост залива тъжни брегове
Ликува и пее сърце,
Където премине таз чудна река
Спасява от грях и беда.
О, душо…

3.Потокът е чист и водата добра
Лекува от грях за всегда.
На болните здраве, на слабите мощ
Живот влива тя ден и нощ.
О, душо…

4.Вода на живота е тази река
Дарена чрез Спаса Христа,
Кръвта Му свещена проляна за теб
Спасява от грях и от зло.
О, душо….

5.И който е жаден да дойде да пий
Душа си от грях да омий,
А който приеме Христа от сърце
Ще види Божи“ето лице.
О, душо…

Щом зората се покаже

понеделник, септември 27th, 2010

1.Щом зората се покаже за дома ще полетим
И пред Трона Божий там ще се явим,
Милионите от таз земя, омити във кръвта
Ще застанем на проверка пред Христа.
Щом тръбата там ни викне
С радост всеки ще възкликне
И горе сам ще литне
Пред Исусовият Трон на небеса.

2.Там от Индия далечна християни са дошли
И от Африка и братя и сестри.
Всеки с радост ще пожъне, туй през сълзи що е сял
На небето всеки има своя дял.
Щом тръбата…

3.От Китай са милиони жълти братя и сестри
И от острови далечни и гори
И скръбта си ще забравим, всяка болка и тъга
Вечна песен ще е горе в небеса.
Щом тръбата…

4.И от Азия далечна и Бразилия дори
Радост, Мир, Любов и Правда ще цари.
Милионите от таз земя ще литнат в небеса
За да славят вечно царя на света.
Щом тръбата…

5.Приближите се при Него, скъпи братя и сестри
Иска със любов сам Той да ви спаси.
Неговата кръв измива и дарява лекота
И предвожда горе чак до небеса.
Щом тръбата…

Аз съм доволен

неделя, септември 26th, 2010

1.Аз съм доволен, че тук нямам хижа
Не се надявам на злато, пари,
Там на небето, за мен се приготвя
Дом от кристали и златни стени.
Дом имам горе, далеч зад звездите
Там ние няма да се състарим,
Там няма сълзи, а вечно весели“е
И с вечна песен, безкрай ще летим.

2.Тук има скърби, беди, изпитаня
Почивка има за мен горе там.
Тук нямам хижа, но с радост пътувам
Пред мен е пътя за Ханаан.
Дом имам горе…

3.Не се страхувам, че нямам почивка
Че съм бедняк, сам и съм без пари
Но аз съм пътник, нагоре пътувам
Там мойта хижа във злато блести.
Дом имам горе…

Запей и тръгни с алилуия, амин

събота, септември 25th, 2010

1.Щом пътят пред тебе се вие в мъгла
Запей и нагоре тръгни!
Исус сам остави най-светла следа
И каза: „След Мене върви!“
Запей и тръгни с Алилуйя, Амин
Запей Алилуйя, Амин!
Не гледай надолу на тая земя
И вярвай ще стигнеш върха.

2.Дори лъвове да те следват така
Напред ти върви, не се бой
Защото със силна, могъща ръка
Пред тебе застанал е Той.
Запей и тръгни…

3.И пътя в затвора дори да върви
За вярата ти се хвани
Спомни си за Павел и Сила тогаз
Как Бог беше с тях всеки час.
Запей и тръгни…

4.И Данаил в мрака затворен сам бе
Но вдигна нагоре ръце,
Защото във рова не беше самин
До него бе Божия Син.
Запей и тръгни…

5.И в огъня трима влезнаха така,
Че пламъка мигом се спря,
Защото и царя видя там самин
Че с тях беше Божият Син.
Запей и тръгни…

Аз имам един цар

петък, септември 24th, 2010

1.Аз имам Един Цар тъй славен
Единствено Него аз знам,
Не искам аз друг на земята
И вярвам, че той има план.
„Радост, почивка Си Ти
Бързам при Тебе, сега“,
Аз имам Един Цар тъй славен
Победно със Него вървя.

2.И Своите Царя обича
И води в блаженство всегда,
И който след Царя сам тича
Ще влезе в оная земя.
„Радост, почивка и пр.

3.През болки и много позори
Ще следваме Царя сега,
С любов нежно Той ни говори
И знаме ни дава в ръка.
„Радост, почивка и пр.

4.На Царя любим от небето
Живота си да поверя,
И там аз ще видя лицето
На Царя за мен що умря.
„Радост, почивка и пр.

О, Исусе мой

четвъртък, септември 23rd, 2010

1.О, Исусе мой ела, чуй въздавам Теб хвала
Теб въздавам почит и хвала,
Мой прекрасен, мил покров,
Тебе срещам със любов
Тебе срещам с радост и любов.
Греховете ми покри,
Чудна радост подари:
Днес ликувам в мир, покой
Цял вземи ме Спасе мой (о, Спасе мой)

2.Мен от пръст Ти сътвори, светлина ме озари
В чудна светлина ме озари,
Свойта кръв за мен проля, утешаваш в буря зла
Нежно утешаваш в буря зла.
Греховете ми и пр.

3.С поглед що в любов сияй, водиш към небесний Рай
Мене водиш към небесний Рай,
Моят дълг не помниш Ти, а навеки ми прости
Твойта милост всичко ми прости.
Греховете ми и пр.

С Христа съм всеки ден

сряда, септември 22nd, 2010

1.С Христа съм всеки ден, Той всичко е за мен
Грехът ми е простен, във Него съм блажен.
На кръст за мен умря,бе бит, руган
Кръвта си Той проля, Спасител мой.
Някой ме пита,много учуден:
За кой Исус говоря аз.
Той е Спасител мой, велик Баща
Той всичко е за мен, при Него ти ела.

2.Ще бъдеш ти блажен, страниш ли от греха
Щом Бог е въжделен, за твоята душа.
След тежък трудов ден, бодър ще си
С глас смел и вдъхновен, ще пееш ти псалми.
Ти в път греховен, недей застава
Законът Божий тъй повелява.
Тогаз като дърво до вир студен
Ще даваш сладък плод и лист вечнозелен.

3.Ще бъдеш ти спасен, потърсиш ли Христа
Грехът ти опростен, ще бъде за всегда.
На кръста Той умря, за теб помни
При Него ти ела и не се бави.
Агнецът бе грешен, проля кръвта си
Жертва принесе Го Бог за нас.
Тоз Божий дар пречист, пази с любов
Той ще те вдъхнови във всеки порив нов.

О, Спасе драгоценни

вторник, септември 21st, 2010

1.О, Спасе драгоценни за Теб копнея аз
Чуй моята молитва във този късен час,
За Тебе с радост страдам,с любов плени ме Ти
Сърцето ми покорно за Тебе днес тупти.
За Тебе с радост страдам, С любов плени ме Ти.
Сърцето ми покорно за Тебе днес тупти.
Простри ръка сложи ме на канара сега
Нозете укрепи ми да бъда Твой слуга.

2.О, Спасе драгоценни за Теб копнея аз
Душата ми Те търси да слуша Твоя глас,
Простри ръка сложи ме, на канара сега
Нозете укрепи ми да бъда Твой слуга.
За Тебе с радост и пр.

3.О, Спасе драгоценни за Теб копнея аз час,
Ти мой Приятел верен в радост и в скърбен
Ти чуваш мойте вопли и даваш ми покой
Със Себе Си ме водиш, даряваш мирът Свой.
За Тебе с радост и пр.