Archive for ноември, 2010

Само ти ме води

вторник, ноември 30th, 2010

1. Само Ти си мой Спасител
Вожд и Победител мой
Тебе с радост се предавам
Ти води ме в пътя Твой.
Само Ти, ме води
И по пътя ми свети.

2. Ти душата ми познаваш
Дай ми радост и покой
С Тебе смело аз заставам
И ожидам пътя Твой.
Само Ти . . .

3. С Тебе искам да живея
С Тебе искам да умра
С любовта Си Ти плени ме
И дари ми вечността.
Само Ти . . .

4. Само Тебе аз ожидам
Път отворен и голям
Любовта Ти ме привлече
И ме води в Ханаан.
Само Ти . . .

Църкво, слушай гласът Божий

понеделник, ноември 29th, 2010

1. Църкво, слушай гласът Божий
Ти очакваш ли Христа,
Скоро Той ще дойде в слава
Иде, иде веч деня :
С бяла дреха чакаш ли
Да срещнеш твоя Спас блажен?
Иде, иде веч деня Му наближи.
Господ иде Алилуя (3)
Църкво Бож`я чакай Спаса всеки ден.

2. Ти напуснал ли си грях
И всички земни суети,
Дръж се здраво за Исуса
Силен е да те крепи :
Работи за Бога смело
Хвърляй семето навред
Скоро Той ще те възнагради в небе.
Господ иде . . .

3. О, сърцето ми копнее
Да отиде у дома,
Там където няма скърби
Няма никаква сълза :
Там където при Исуса
Ще живея с песента,
Ще Му пея, ще Го хваля в`вечността.
Господ иде . . .

Със Исуса искам да живея

неделя, ноември 28th, 2010

1. Със Исуса искам да живея
Само с Него искам да вървя,
Цел и път в живота не намирам
Само Той излъчва светлина. (2)

2. Планини, гори, поля, долини
Аз съзирам в Неговата длан,
Ако Той не беше мой Водител
Аз не бих достигнал Ханаан. (2)

3. Защитава ме когато страдам
И подслон ми дава всеки ден,
Със любов ме вдига като падам
И утеха жива е за мен. (2)

4. Аз при Него искам да почивам
Той храна и радост е за мен,
С благодарност всичко Му предавам
И всецяло съм освободен. (2)

5. Тъмна нощ сега е над земята
Той ни кани със любов и мир,
Знам че с Него само ще живея
На небесни, чуден, вечен пир. (2)

Живеех аз във мрак

събота, ноември 27th, 2010

1. Живеех аз във мрак
Кога бях без Исуса;
Самичък бях тогаз
Отчаян, слаб и грешен.

2. Но чух, че моя Спас
Пострада на Голгота;
За мене грешника
Живот вечен да ми дари.

3. Сега не съм аз сам
Живее Той във мене;
И пази ме от грях
Кога врагът нашепва.

4. О, Боже, чуй сега
Молбата ми към Тебе;
Да ходя всякога
В пътеката Ти свята.

Галилея

петък, ноември 26th, 2010

1. Галилея, Галилея
Свидетел вечен, мил си нам,
Че учил е от твоя бряг
Спасителят наш Господ Сам.
Галилея, Галилея
Името ти е мило нам,
По целий свят ще се знае
Че Господ любил го е Сам.

2. Водата там Христа носи
И слуша Го що Той учи,
И съветва от кораба
Народа Си сладки слова.
Галилея, Галилея . . .

3. Името Ти нам винаги
Скъпо ще е ще го любим,
И Спасът наш обича го
Проповядва там най-много.
Галилея, Галилея . . .

Познаваш ли Исусовото име

четвъртък, ноември 25th, 2010

1. Познаваш ли Исусовото Име
Него като мил Баща,
Реки, планети, цялата вселенна
Хвалят Го със веселба.
Най-великото и чудно Име
Исус се носи по света,
Че няма като Него на земята
Име пълно с чистота.

2. То свети като слънцето в простора
И прогонва всеки мрак,
Лъчите Му огряват ни сърцата
Подновяват стар и млад.
Най-великото . . .

3. Исусовото Име дава радост
Мир, любов и чистота,
Когато урагани забушуват
Усмирява бурята.
Най-великото . . .

4. И много имена да избледнеят
И угаснат в тъмнина,
Исусовото Име вечно свети
Озарява вечността.
Най-великото . . .

Ей ощ в зори

сряда, ноември 24th, 2010

1. Ей ощ в зори, кога изчезват сенки
И тръпне лес от румена заря,
Предвечний Боже с мен си Ти навеки
Аз Тебе търся и за Теб горя.

2. И в първий шум, в звънливия пръв екот
На новий ден във пламенни лъчи,
Аз чуя с трепет Твоя сладък шепот
И мене ненаситно зрат очи.

3. Кога луната нощем се оглежда
Във тъмните, разстланите реки,
На мене Твоя образ се навежда
От морните поляни и лъки.

4. Люлеян в таз любов за мира песен
На моя ден, умрял във вечна нощ,
От Тебе тъй пленен и в мир унесен
Аз Тебе виждам, Тебе любя ощ !

Отруден е живота

вторник, ноември 23rd, 2010

1.Отруден е живота
Препълнен е той с грях,
Измама и суетност
Е крайни тук успех.

2. Ний щаст`е ако дирим
То крие се у нас,
То е живота вечен
То е любимий Спас.

3. И с Него във сърцата
Най-силни сме борци,
Щом с нас е, Той, не щеме
Ни злато, ни дворци.

4. Живот Той дава вечен
Под Негови покров,
Живота цял да минем
С молитва и любов.

Ако всичко имах без Исуса

понеделник, ноември 22nd, 2010

1. Ако всичко имах без Исуса
Що спечелил бих в живота свой.
Ах, дали чрез земни придобивки
Бих дарил сърце си с тих покой.
Ако всичко имах без Исуса
Стойност има ли това за мен,
Мога ли сравни таз радост земна
С час един от Божий мир блажен.

2.Залив липсва ли за моя кораб
Нещо струват ли пари, любов.
Ако нийде нито лъч надежда
Що е слава в сетний миг суров ?
Ако всичко имах без Исуса
Кой от кръста би прострял ръце,
Можех ли по целий свят намери
Помощ, мир за моето сърце.

3. Как суетно всичко във света е
Без Исуса грях и нищета.
Без Исуса в безконечна вечност
В мрак, страдан`е, скръб и пустота.
Ако бих живял сега без Него
Що сторил бих в смъртния си час,
Без Христа в дола на мрачна сянка
Без Христа, о бих погинал аз.

4. О, да имах всичко във Исуса
Ето лек за моята душа.
Всеки грях с любов ми Той прощава
И понася всяка тегота.
Ако имам тук Исуса само
И счета за измет този свят,
О, със Него всичко, всичко имам
Най-щастлив се чувствам и богат.

Как е сладко ходейки с Христа

неделя, ноември 21st, 2010

1. Как е сладко, ходейки с Христа (2)
През долини и поля
Той ме води за ръка
О, как славно е да сме с Христа.

2. Как е сладко, ходейки с Христа (2)
Мен не плашат веч беди
Бог ще всичко нареди
О, как славно е да сме с Христа.

3. Как е сладко, ходейки с Христа (2)
Сатана е разярен
Но от Бога поразен
О, как славно е да сме с Христа.

4. Всеки ден аз ходя със Христа (2)
Мен не плашат веч беди
Бог ще всичко нареди
О, как славно е да сме с Христа.