Archive for декември, 2010

Любовта Ти

петък, декември 31st, 2010

1. Любовта Ти тя владей
Боже, кланям се пред ней
Дай ми, Боже, таз`любов
Мощна е тя.
Боже, Ти дойде при нас
Греховете взе от нас
Дай ми Боже таз любов
Мощна е тя.

2. Слепите проглеждаха
Хромите прохождаха,
Мъртви оживяваха
Мощна е тя.
Тя обръща грешници
Всякакви безбожници,
Дай ми, Боже таз любов
Мощна е тя.

3. Грешниче, о, погледни
На Спасителя едни
На Голгота Той умря :
Мощна е тя :
Вярвай, ти ще се спасиш
По нов път ти ще вървиш,
Любов Му приеми
Мощна е тя.

4. Грешниче, ела сега
Не отлагай за кога,
Той на кръст за теб умря
Мощна е тя.
Сам Исус те покани
Не бави се, приеми,
О, повярвай таз любов
Мощна е тя.

Исус спасител мой

четвъртък, декември 30th, 2010

1. Когато слушам за Христа
За вечния покой
Аз пея с радост в простота :
„Исус Спасител мой“.
Кога грози ме гибел зла
Опасности безброй
Звучи пак моята хвала :
„Исус Спасител мой“.
Ти даваш радост нам
И вечен мир, покой
Нек целий свят възпей сега :
„Исус Спасител мой“.

2. Пропаднал бях в живота аз
Не чувах зова Твой
Но Ти избави ме тогаз
„Исус Спасител мой“.
Ти любиш ме безкрайно знам
Кат`мил приятел, Свой
Ще пея вечно горе там :
„Исус Спасител мой“.
Ти даваш . . .

3. Пред Теб аз нявга мъртъв бях
Но чудно Духът мой,
Възкръсна пак и аз запях :
„Исус Спасител мой !“
Ти даваш . . .

Туй направи Господ сам

сряда, декември 29th, 2010

1. Как прекрасно, чудно е навън
Кат Божествен сладък сън.
По лазурните простори там
Слънцето е радост нам.
Ей повява нежно тих ветрец
По полята китни кат венец :
Туй направи Господ Сам
Да доставя радост нам. (2)

2. Облачета бели, пухкави
Носят се по синеви.
Сладкопойни птички с нежен глас
Възхваляват наший Спас.
Аромати, благовоние
Се разливат в изобилие :
Туй направи . . .

3. Планините и пустините,
Нивите, ливадите,
Долините и градините
Пък и океаните
И реките и горите вси
Са на Този, Който ни спаси :
Туй направи . . .

4. Как да Те не хваля Боже мой
Зарад сладкия покой.
Как да Те не любя, Боже Свят
Кат ми даваш мир в тоз свят.
Ще Ти пея аз догде съм жив
Даже пътя ми да е трънлив :
Туй направи . . .

Тежко ли е на душата ти

вторник, декември 28th, 2010

1. Тежко ли е на душата ти
Скърби, болести, щети
Пък и мъки не изпитваш ли
В изкушен`я страдаш ли?
Обърни се към Христа сега
Мир ще имаш всякога.

2. Грижи, слабости, недъзи вси
Кой от тях ще те спаси?
Отчаянието, завистта
Тикат те към пропастта.
Обърни се към Христа сега

3. Твойта грешна, нечестива плът
Тегли по надолний път,
Бог пък вдига с орлови крила
И избавя от тегла.
Обърни се към Христа сега

Всред бисери по злато

понеделник, декември 27th, 2010

1. Ще дойде ден когато
Ще бъда аз блажен;
Всред бисери по злато
Ще ходя променен. (3)

2. Не ще смущават вече
Душата ми злини;
О, те ще са далече
Христос ги отстрани. (3)

3. Там ще пребъдвам вечно
Всред прелести безброй;
Доволен безконечно
Потънал в мир, покой. (3)

Тебе зове, тебе зове

неделя, декември 26th, 2010

1. Спасът душата ти нежно зове
Чака прощение, мир да даде,
Всякога молещ Той казва на вси :
„Прошка у Мен намери“.
Тебе зове, тебе зове
Спасът душата ти нежно зове,
Тебе зове, тебе зове
Спасът теб нежно зове.

2. За да те спаси кръвта Си проля
При този извор, о, грешни ела,
Нежно разпнатия казва на вси :
„Прошка у Мен намери“.
Тебе зове, . . .

3. Скръбни скитателю, слушай сега
При Тоз Спасител ела, ей ела,
Чуй Той как казва на теб и на вси :
„Прошка у Мен намери“.
Тебе зове, . . .

Не желая сам безплоден

събота, декември 25th, 2010

1. Не желая сам безплоден
Пред Христа да се явя,
Сноп един поне да нося
Една душа да спася.
Аз не искам сам безплоден
Пред Христа да се явя,
Но желая с цяло сърце
Една душа да спася.

2. Знам Исус е мой Спасител
И от смърт не се боя,
Но това ме много плаши
Там без плод да се явя.
Аз не искам . . .

3. Ако би било възможно
Да възвърна времето,
Бих ликувал с пълна радост
Бога да прославя аз.
Аз не искам . . .

4. Да се трудим братя, сестри
Дните бягат иде нощ,
И догдето има време
Бога да прославим ощ.
Аз не искам . . .

Кой направил е цветята

петък, декември 24th, 2010

1. Кой направил е цветята
Кой с росица ги пои,
Кой им даде миризмата
Кой ги с краски украси? (2)

2. Кой на птичките крилата
Дал е леко да летят,
Кой научи ги гнездата
В шумата да си строят? (2)

3. Мравчицата кой научи
Да си скътува житце,
И пчелата мед да смучи
От красивото цветче? (2)

4. Всичко Ти направи Боже
Всичко Ти си наредил,
Птичката да хвърка може
Че крилца си й дарил. (2)

5. Ти направи небесата
Деня ясен и нощта,
Тебе славят на земята
И най-малките неща. (2)

Кой Бог е велик

четвъртък, декември 23rd, 2010

1. Кой Бог е велик както нашия Бог?
Само този Бог е велик, Който прави чудеса. (2)

2. Кой Бог е смирен както нашия Бог?
Само този Бог е смирен че прие човешка плът. 2

3. Кой Бог е за мир както нашия Бог?
Само този Бог ни каза: „Мир по цялата земя“ (2)

4. Кой Бог е любов както нашия Бог?
Само този Бог ни каза:“Всички вие братя сте“.(2)

Дружно ние ще работим

сряда, декември 22nd, 2010

1. Дружно, дружно ние ще работим
Ще вървим със радост към труда,
Там където Бог ще ни проводи
Ще работим честно за Христа.
Към труд за Бога
С радост ще вървим (2)
Към труд за Бога
С радост ще вървим напред.

2. Смело, смело ние ще работим
За Христовата любов към нас,
Ний Спасителя си ще прославим
Той обилна дава благодат.
Към труд за . . .

3. Кротко, кротко с Агнеца ще ходим
С вяра своя кръст ще понесем,
Ще намерим грешни, заблудени
И при Спаса ще ги доведем.
Към труд за . . .