Archive for януари, 2011

На вратата Царя хлопа

понеделник, януари 31st, 2011

1.Сенки идат, приближават и настава вечерта
Верните Исус ще вземе у дома.
На небесната трапеза пред престола на Отца
Вечна радост ще е горе в небеса.
На вратата Царя хлопа и те моли : Отвори!
Ангелите веч, приготвили са своите тръби
Те по заповед на Царя, ще ни вземат у дома
Ти очакваш ли последната тръба?

2.И пророчествата всички се изпълват с точнота
Израел навлезе в своята земя.
Виж смокинята, дървото що бе сухо без листа
Вече плод напира – белег е това.
На вратата Царя …

3.Искаш ли със нас да бъдеш като литнем у дома
Ний на брачен пир със Царя на света?
Колко пъти Той те кани,чуй отново ти гласа
Не оставяй да отмине милостта!
На вратата Царя …

Когато приближавам при Голгота

неделя, януари 30th, 2011

1.Когато приближавам при Голгота
И виждам Спаса как страда
Сърцето ми изпълва с желан`е
„Исусе, искам Тебе да следя“.
„Кажи, поне една душа за Тебе
Спасителю, дали аз призовах?
За Тебе много мога да направя
Защото Ти за мен умря“.

2.Загубих много хубави минути
Като се лутах в този свят
На Тебе дадох мънички трошици
А Ти кръвта Си Сам за мен проля.
„Кажи, поне една . . .

3.Не искам скъпо време да пилея
На Спаса с радост чух гласа
За Него искам вече да живея
И истината Бож`я да тръбя.
„Кажи, поне една . . .

Зора небесна

събота, януари 29th, 2011

1.Зора небесна скоро ще смени
Тез тъмни облаци от вси страни
От тъмната земя, към светли небеса
На вечен пир ще полетиме у дома.
Тъга и грижи вси ще спрат завинаги
Когато видим горе Царя си.
Когато Той с любов ни призове
С корона, златни дрехи да ни облече
И с радостни сърца ще пеем песента
Как мрак и ад, смени Той с вечна светлина.

2.О, колко славно ще е на небе
Да видиме Исуса във лице
По златни улици, да ходим винаги
И с песен нова да възпеем Спаса си.
И в чудна светлина дошли от тъмнина
От всички краища на таз земя,
Ще пеем песента как Той страда
И как изкупи ни от вечна тъмнина
Пред златния Му трон с един небесен тон
Безкрайно, вечно ще се чува таз хвала.

3.И всички що омити са в кръвта
Освободени вечно от греха
Там горе на небе ще видим във лице
Любимия Исус кръвта Си що проле.
Царе и просяци ще пеят с веселба
Омити във кръвта на Господа.
Поне за миг да чуем песента
Която вечно ний ще пеем в небеса
Но с вяра ний сега долавяме гласа
На вечността що чака ни със Господа.

Виж времето бързо отлита

петък, януари 28th, 2011

1.Виж времето бързо отлита
Изпълват се всички слова,
Що Словото Бож`е разкрива
И кани все още : „Ела“
Ще приемеш ли поканата сега
На Спасителя любим от Голгота,
И невяста да му бъдеш в небеса
Или вън да си във вечна тъмнина.

2.Знай милостта скоро ще свърши
Ще дойде веч съдния ден,
Предай се в ръцете на Спаса
И с Него ще бъдеш блажен.
Ще приемеш ли . . .

3.Ах колко е чудно в ръцете
На Спаса любим от небе,
Изпълва с мир, радост сърцето
Когато му се предаде.
Ще приемеш ли . . .

Той е мой

четвъртък, януари 27th, 2011

1.О, аз искам да възпея любовта
На Исуса що дойде от небеса,
Той ме люби със Божествена любов
Опрости ми всичко станах нов.
Той е мой ( да Той е мой )
Той е мой ( да Той е мой )
И не ще да ходя вече във тъма
И корона златна за през вечността
Ще получа аз на небеса.

2.Обещал ми е в небе Той чудеса
Само иска аз след Него да вървя,
Да Го хваля догде стигна у дома
И наследя с Него вечността.
Той е мой . . .

3.Времето е кратко, спуска се нощта
Да работим верно, нека за Христа,
Той ще дойде да ни вземе у дома
За да пеем горе песента :
Той е мой . . .

За Теб на кръст пострада

сряда, януари 26th, 2011

1.Чуй тоз зов що кани, теб сега: „Дойди!“
О, ела не се бави.
Сам Исус те кани с бащина любов
„Ти ела под Мой покров.“
За теб на кръст пострада, кръвта си там проля
Живота Той си даде, оставен сам умря.
Сам Исус от кръста, моли те сега :
„Завърни се у дома!“

2.Може би ти често, спомняш си кога
Бе във дома на Отца.
Изпитни дойдоха ти не устоя
И отново си в тъма.
За теб на кръст . . .

3.Сам Исус ще дойде с глас от небеса
Верните да вземе у дома.
О, сърце ми плаче в горест и тъга
Где ще си през вечността.
Там горе на небето,във радост ще сме ний
И радостно в лицето, ще видим Спаса си
Сълзи и съмнен`я, болест и тъга

В Едем

вторник, януари 25th, 2011

1.Когато се лутах във мрак
По пътека непозната
Чух аз глас любим, що ме заплени
„При Мен се приближи!“
Отлетя страха, изчезна греха
Сам Исус ме призова.
Чувам аз гласа в моята душа
„Ти мой си за всегда!“

2.И птиците пойни в леса
Замират и спират да пеят,
И за тез слова пълни с топлина
Земя, небе копнеят.
Отлетя страха . . .

3.В Едем искам аз да стоя
И омаен очаквам зората
Но „Иди в света, пръскай светлина!“
Дочувам аз словата.
Отлетя страха . . .

Кажи ми за Христа

понеделник, януари 24th, 2011

1.Кажи ми за Христа (3)
Спасител мой.
На кръст за мен умря
Но победи смъртта
Кажи ми за Христа
Спасител мой.
Той е мой Пастир
Прибежище в буря
Защита от беда.
При Него ти сега
Какъвто си ела
Да принесем хвала на Господа.

Милост има в Спаса Христа

неделя, януари 23rd, 2011

1.Да си в мир и очистен от грях и беда
С бели дрехи, омит във кръвта на Христа,
И със песен всегда да вървиш към дома
Туй е милост от небеса.
Милост има в Спаса Христа. (2)
Да си в мир и очистен от грях и беда
Милост има в Спаса Христа.

2.Във Исуса ти имаш Спасител любим
Знай за тебе пострада сам Божия Син,
Той те кани сега на пира у дома
Туй е милост от небеса.
Милост има в Спаса Христа (2)
Във Исуса ти имаш Спасител любим
Милост има в Спаса Христа.

3.Да разкажеш как Той заплати ти дълга
Ти когато се луташе сам на света,
Да живееш всегда, всеки ден в любовта
Туй е милост от небеса.
Милост има в Спаса Христа (2)
Да разкажеш как Той заплати ти дълга
Милост има в Спаса Христа.

4.Да си с Него на брачния пир у дома
Да Му пееш със радост и вечна хвала,
И да гледаш всегда Царя от небеса
Има милост в Спаса Христа.
Има милост в Спаса Христа (2)
Да си с Него на брачния пир у дома
Има милост в Спаса Христа.

Все напред по пътя стръмен

събота, януари 22nd, 2011

1.В утрото на нашта младост
На живота ни разцвет,
Да изпълним ний със радост
Нашият с Христа обет.
Все напред по пътя стръмен
И нагоре да вървим,
По-далеч от тоз свят тъмен
С Господа ще победим.

2.За Спасен`ето – Голгота
Истината да тръбим,
Наша длъжност е в живота
Спаса си да възвестим.
Все напред . . .

3.Сам Исус водител наш е
Пътят Нему е познат,
Злото вече не ни плаши
Той владетел е признат.
Все напред . . .

4.Ний отдаваме за Бога
Слаби земни трудове,
Тука може в изнемога
На при Него сме в небе.
Все напред . . .