Archive for февруари, 2011

И на нас

понеделник, февруари 28th, 2011

1.С дъжд земята подновяваш
И разведряш всеки час,
От небето дарби даваш
Дай ги Боже, ( и на нас. ) (2)

2.О, недей ни пренебрегва
Чуем Отче, Твоя глас,
Твойта обич милостива
Нека бъде ( и за нас ). (2)

3.Милост Господи, Исусе
Ти си на душата Спас,
Този час и нам яви се
Ах, смили се ( и за нас ). (2)

4.Посети ни, Душе Святи
Ти над всичко имаш власт,
О, раздай духовни дарби
Ний Те молим, ( и на нас ). (2)

О, Спасителю благ

неделя, февруари 27th, 2011

1.О, Спасителю благ, що сме ние пред Теб
Та ни помниш Ти във всеки час,
Всеки час и минута Ти мислиш за мен
В скръб и грях чувам сал Твоя глас.

2.Ако в трудности тук сатана победи
Ако нямам аз сили в борба,
Знам, че Бог е пред мен, Той със мощ ще смири
В мен греха с мощната Си ръка.

3.Ако вярата в мене отпадне съвсем
И в борбата отпадна в Духа,
И тогава подкрепа пак има за мен
И изчезва от мене страха.

4.Слаб съм аз, Господи, ще Те хваля Христе
Зарад чудните Твои дела,
Ще живея със Тебе, напред ще вървя
Ще въздавам на Бога хвала.

Боже, Боже

събота, февруари 26th, 2011

1.Не ме отминавай Боже
Аз съм пълен с грях и срам
Да спасява само може
Агнеца за мен заклан.
Боже, Боже, вика моята тъга
Боже, Боже, не ме отмини сега.

2.Греховете на живота
Да призная съм готов
Аз отдъхвам от хомота
В Твойта нежност и любов.
Боже, Боже и пр . . .

3.Той е Господ и Учител
Днес Той не ме отмина
Любовта на тоз Спасител
Махна моята вина.
Боже, Боже и пр . . .

Слава, слава, алилуя

петък, февруари 25th, 2011

1.Аз ще пея за Исуса
За любовта Му към мене
Как на кръста ме изкупи
И кръвта Си Той проля.
Слава, слава, алилуя
Слава, слава, алилуя
Слава на Исуса слава
Сега и през вечността.

2.О, Спасителю любими
Със сила, мъдрост обдари ме
За да мога да живея
И те хваля всеки час.
Слава, слава и пр . . .

3.За мене радост, смисъл, щастье
Си Ти тука на земята
Помогни ми и в небето
Да те славя вечно аз.
Слава, слава и пр . . .

Светла е зората

четвъртък, февруари 24th, 2011

1.Светла е зората на съботни ден
С радост сяйна на небето позлатен
Чезнат тъмни сенки щом се Бог яви
Своя ден да благослови.
Тоз е денят на радост, покой
Свят и възторжен, светъл е той
Светла е зората на съботни ден
С радост сяйна позлатен.

2.Пак изминаха шестте работни дни
С труд и грижа те са свършени
Пак огря ни радост в тоз покоен ден
За Бога славно осветен.
Тоз е денят и пр . . .

3.Нека тъй премине тоз съботни ден
Нека тъй да бъде осветен
Че накрая стигнем до небесни свят
Друга стъпка по-напред.
Тоз е денят и пр . . .

Родино

сряда, февруари 23rd, 2011

1.Кат преминем ний оттатък
На желаната земя
Где животът е безкраен
Вечна пролет и цветя.
Там във слава ний ще видим
Дома наш на небеса,
Ще престанат плач и сълзи
Болки, смърт и нищета.
Родино, славна земя
Скоро ще съм горе аз
С златна арфа там ще свиря
Пред Исуса моят Спас.
Искаш ли и ти да си там
О, ела, о, ела (при Господа) (2)

2.Туй, което тук мечтаем
Там ще да ни се даде
Радост, щастие, блаженство
Има горе на небе.
Бог ще облече във слава
Наште смъртни телеса,
Като слънце ний ще грейнем
Пред престола на Отца.
Родино, славна и пр . . .

3.Там не ще да има вече
Грях, омраза, плач, сълзи
Само в песни и хваленья
Ще минават наште дни.
Братко мой, стани, стресни се
Скоро идва славний ден,
Бог те кани, приготви се
За да си и ти спасен.
Родино, славна и пр . . .

Чуйте грешници

вторник, февруари 22nd, 2011

1.Чуйте грешници за вас
Път открит е към небе,
Потърсете вий завчас
Вечното спасение.

2.Без съмнение, без страх
Изкажете пред Христа,
Всяка болка, всеки грях,
Всяка нужда, тегота.

3.Само Неговата кръв
Може тя да изцели,
Та в сърцата ви любов
Мир и радост да цари.

4.Има освещение
За смирените сърца,
Има и кръщение
Обещано от Отца.

5.Тук за нуждите безкрай
Има милост, благодат,
Нужди няма само в Рай
И молбите там ще спрат.

Началник нощя

понеделник, февруари 21st, 2011

1.Началник нощя при Исуса дойде,
За да Го попита как да се спаси
Исус много ясно му отговори :
„Изново се роди“.
От Духа се роди (роди)
Изново се роди (роди)
Аз истина, истина казвам ти :
„Изново се роди“.

2.О, ти человече внимавай сега
На тез слова от Исуса Христа
Към туй увещан`е ти глух не бъди
Изново се роди.
От Духа и пр . . .

3.О, ти който искаш да стигнеш във Рай
И там да живееш в блаженство без край
Сега чист живот чрез Дух Божи почни
Изново се роди.
От Духа и пр . . .

4.Ти може би имаш приятели там
Които те чакат в небесния храм
При тях ако искаш да идеш и ти
Изново се роди.
От Духа и пр . . .

Новото небе

неделя, февруари 20th, 2011

1.Аз новото небе и земя
Ще видя чрез вяра в Христа,
И слава от Бога ще взема
Щастлив ще съм през вечността.
Пеят там със тържество
Пред престола Христов в небеса,
Кръстът ми ще бъде снет
И от Бога ще съм аз приет.

2.Наследник Христов ще съм горе
На новия Ерусалим,
Лицето на Спаса ще гледам
Щастлив ще съм през вечността.
Пеят там и пр . . .

3.Дванадесет бисерни порти
И улици от яспис, злато,
От слънце не ще има нужда
Щастлив ще съм през вечността.
Пеят там и пр . . .

4.В присъствието чудно на Спаса
Със Неговий мир във сърце,
Далече от земни несгоди
Щастлив ще съм през вечността.
Пеят там и пр . . .

О, ела Ти, беден грешник

събота, февруари 19th, 2011

1.О, ела ти, беден грешник
Чуй Исус как те зове!
Като всеки благ утешник
Иска радост да даде.
Ти жадуваш очищен`е, сам моли се
Радост цял ще те облей.
О, ела чуй, Той зове!

2.Похот, грях, сложи туй бреме
В поднож`ето на кръста.
И ще дойде славно време
За тебе, чуй, от Христа !
Ти жадуваш . . .

3.Вече свети туй сиян`е
При Христа греха сложи!
За богати и за бедни
Той спасен`е приготви.
Ти жадуваш . . .