Archive for март, 2011

Бъди близо

понеделник, март 14th, 2011

1.Кат`е тъжно на сърце ми,
Бъди близо,
Кат`ми трябва помощта ти
Бъди близо.
Бъди близо, Спасителю
Облекчи душата ми,
Кат`минавам тежки мъки
Господи, бъди близо.

2.Кат` тъги и скръб нападнат
Бъди близо,
И от болки съм притиснат
Бъди близо.
Бъди близо и пр . . .

3.Кат` презират ме другари
Бъди близо,
Дявол да не ме събори
Бъди близо.
Бъди близо и пр . . .

Где е твой син таз нощ?

неделя, март 13th, 2011

1.С примки е пълен тоз живот с грях и погибел знам.
Розови устни, драг имот, младите канят там.
Майки, бащи, залисани в ядове и разкош
В себе дойдете, вижте вий, где е син ви таз нощ?
Где е, где е твой син таз нощ?
Где е твой син таз нощ?
Виж догде има сила, мощ
Где е твой син таз нощ?

2.Песни очарователни на младото ухо,
Удрят с лъжи позлатени, чезне веч ум, добро.
Гиздава майка си седи, в дом с красота блестящ
С редки и скъпи сладости, где е твой син таз нощ?
Где е , где е и пр . .

3.Царски грабежи там лъстят; виж младите души,
Що са на прага в тоз живот, буйни, неопитни
С длъжности тежки, нужди зли с грижи за утре ощ`
Смутен бащата, сън не спи, где е твой син таз нощ?
Где е, где е и пр . . .

4.Тез стъпки нежни спрете вий, от гибелния път
Винаги чисти, радостни да ходят в нов живот.
Бдете родители с време, догде е син ви ощ
Чедо с невинни, ум, сърце, где е син ви таз нощ?
Где е, где е и пр . . .

Где е чадото ми таз нощ?

събота, март 12th, 2011

1.Чадото ми таз нощ где е?
Най-милото чадо мен,
Туй що за мене радост бе
И дар мой мил скъпоцен.
Где е чадото ми таз нощ? (2)
Аз го любя, то знае това
Где е чадото ми таз нощ?

2.Чисто бе то като кристал
Прегръщах го аз с любов,
Лицето и сърцето му
За мен бяха идеал.
Где е чадото ми и пр . . .

3.Чадо мое, да можех аз
Сега да те видя пак,
В напрешна хубост, доброта,
На мама си мил и драг.
Где е чадото ми и пр . . .

4.О, потърсете моля ви
Любезни ми син таз нощ,
И таз му вест кажете вий
Че аз го обичам ощ.
Где е чадото ми и пр . . .

5.В домът ми доведете го
Каквото би да е,
Надежда сладка ми е то
Мое утешение.
Где е чадото ми и пр . . .

О, да бях с крила

петък, март 11th, 2011

1.Както птица в бурна нощ
Търси някъде покой,
Тъй и аз се скитам ощ
Тебе търся, Боже мой.
О, да бях аз със крила
Да бях с крила, както гълъба,
Аз щях да литна, да литна, да литна
Нейде на покой.

2.Като цвят повяхнуващ
Както вятър в стона свой,
Както капещо листо
Тъй съм аз, о Боже мой.
О, да бях и пр . . .

3.Кат реката що тече
Ден и нощ не знай покой,
Кат вълната що влече
Тъй съм аз, о Боже мой.
О, да бях и пр . . .

4.Както червей що пълзи
И ожида денят свой,
Със крила да полети
Тъй съм аз, о Боже мой.
О, да бях и пр . . .

Мили мой тате

четвъртък, март 10th, 2011

1.Мили мой тате, ела у дома
Близ сед`м наближава часа,
Таз заран на мама ти се обеща
Да дойдеш по-рано у дома.
Без огън, без свещ и гладни седим,
Та чакаме да дойдеш ти,
Че много е болен Стоянчо таз нощ
В ръцете на мама лежи.
Ела, ела, ела, ей моля ела у дома.
Чуй на детето гласа
Що се чува от кръчмата в нощта.
Ах! Кой мож`да стои против таз молба?
Ей, моля ела у дома.

2.Драги мой тате, ела у дома
Часовника до осем стигна,
И драгий Стоянчо е още по-зле
Но той все за теб е викал.
Да, той е по-зле и мама каза,
Че скоро той ще да умре,
И тя ми поръча да каже на теб
Да дойдеш завчас у дома.
Ела, ела, ела, ей моля, ела у дома.
Чуй на детето и пр . . .

3.Мили мой тате, ела у дома
Деветте мина веч часа,
А мама и аз безмерно пищим
Кат`уединен е тъй домът.
О, ний сме сами, Стоянчо умря
Отиде в небе у дома;
Но преди да тръгне от тук той каза :
„Кажи лека нощ на татка“.
Ела, ела, ела, ей моля, ела у дома.
Чуй на детето и пр . . .

Ний приятели сме вечни

сряда, март 9th, 2011

1.Ний приятели сме вечни,
Ний другари сме сърдечни;
Нам живота не омръзва,
Обич искренна ни свързва : (2)
Трезвена, трезвена сме дружина.

2.Никой ближний си не мрази,
Злоба няма почва в нази;
Нам сърцата са открити,
Та сме винаги честити : (2)
Весела, весела сме дружина.

3.Виж природата красива,
Благодатно как разлива;
Сладки пориви в гърди ни
Благи мисли във души ни : (2)

4.Ний страним от механата,
Пивний храм на сатаната !
Чаша с бистрица си леем,
Чисти, трезви песни пеем : (2)
Трезвена, трезвена сме дружина.

Някога преди

вторник, март 8th, 2011

1.Някога преди на мойте длани
Имаше богат и скъп товар,
Пръстени и бисери отбрани
Даден от мамона щедър дар.
Но Исус с любов към мен протегна
Своята прободена ръка,
Бързо към нещата ми посегна
И нужни хвърли ги в праха.

2.Някога преди на мойте длани
Имаше петна от тежък грях,
Ах, опитвах се аз непрестанно
Да ги махна, ала не успях.
Но Исус към мен ръка протегна
И с кръвта Си свята ме обля,
Успокоен смело се облегнах
На ръката силна и добра.

3.Някога преди във непокорство
Преминавах мойте земни дни,
Пълен бях със гняв и недоволство
Вършех всекиму без свян злини.
Но Исус с любов към мен погледна
И приятел Свой ме назова,
Бащински душата ми тъй бедна
От делата грешни отърва.

Колко ни са мили Боже

понеделник, март 7th, 2011

1.Колко ни са мили Боже
Твойте обиталища,
Как копнеят ни душите
И премират те за дома Ти.
Долината на плача
Превръщаме ний в извори
Тъй отиваме от сила
В сила, за да се явим в Сион.

2.Ах, сърца ни и плътта ни
Викат живия ни Бог,
При олтаря Ти да бъдем
Боже, Господи на силите.
Долината на плача и пр . . .

3.Сал онези са блажени
Що живеят в Твоят дом,
Винаги те ще Те хвалят
Силата им всякога е в Теб.
Долината на плача и пр . . .

4.Ден един е в Твойте двери
По-желан от хиляди,
Там желаем да пребъдем
Там, а не всред нечестивите.
Долината на плача и пр . . .

5.Господ Бог е наше слънце
Щит ни е в опасности,
Благодат и слава дава
Няма да лиши нас от добро.
Долината на плача и пр . . .

За мене се грижи

неделя, март 6th, 2011

1.За мене се грижи Исус всеки ден
Кат нежен Приятел, Баща и Другар,
В зелените пасища съм аз блажен
Той води ме кат овчар.
Със мен в едно
Той тегли скърбите и всяк товар
Със мен в едно
Той тегли всеки товар.

2.Над мене с готовност Исус сам ще бди
Ще пази в опасности мойта душа,
И щом ме нападнат най-грозни беди
Не ще да се устраша.
Със мен в едно и пр . . .

3.За мен пред Отца Си днес моли се Той
Ходатай любезен е всякога мой,
Той радости дава безценни, безброй
И вечния Си покой.
Със мен в едно и пр . . .

Има празник при Христа

събота, март 5th, 2011

1.Има празник при Христа
Той напълно е готов,
Кани всички по света
Вслушваш ли се в тоя зов?
Нека всеки дойде днес
Нека всякой дойде днес,
Вслушваш ли се в тоя зов
Нека всякой дойде днес.

2.Има извор жив и свеж
Вечно, мощно той се лей,
Жадната твоя душа
В мир, доволство да живей.
Нека всякой дойде днес
Нека всеки дойде днес,
Тук при живата вода
Нека всякой дойде днес.

3.Има кръст свещен Христов
Там проля се кръв свята,
Там раздава се любов
Мир блажен и чистота.
Нека всеки дойде днес
Нека всякой дойде днес,
О, ела да бъдеш чист
Нека всякой дойде днес.