286 Думи добри

1.Пак попейте ми думите,- Думите на живот. Да ги разбера по-добре, Думите на живот. Жива вяра дават, Могат да избавят. Думи добри, думи добри, Думите на живот. 2. Спасът дава на грешници Думите на живот. Нека влязат в сърцата ни Думите на живот. Тези думи ето, Водят към небето. Думи добри и пр. 3. Слушайте …