Слава в вишних.

24 декември 2014

str317

ТЕОЛОГИЯ с МЕЛОДИЯ

1 декември 2014

Исус застанал на брега…

30 ноември 2014

lodka

49. Святий Дух

21 юни 2013

49

Псалом 24.

11 януари 2012

str318

Отче наш. Благославяй, душе моя, Господа.

11 януари 2012

str316

Господнята молитва, песен 12. Мъдрост драгоценна.

11 януари 2012

str315

Псалом 23. Призвание Христово.

11 януари 2012

str3141

Равнопение. Псалом 8.

11 януари 2012

str313

422. Твърдата основа.

11 януари 2012

img_422