078 Старият кръст

1. На един хълм далеч бе издигнат груб кръст, Знак ярък на мъка и срам, И аз любя тоз кръст, върху който Христос Зарад грешний свят бе прикован. Ще ценя много тоз стар груб кръст, Догде свърша тоз път кат пришлец; Ще държа здраво тоз стар, груб кръст, Скоро аз ще сменя го с венец. …