006 Ето, в Името Христово

1. Ето, в Името Христово Тука сме събрани ний; Драгоценното Му Слово Радостно да слушаме: Помежду ни Ти бъди, о Господи. 2. На света догде сме живи, Дните си да Ти дадем, И на Тебе покорливи Всеки кръст да понесем, До когато Прибереш Ти нас съвсем. 3. Горе с по-добро служене, И с небесния език, …