При Исуса, уморений

1.При Исуса уморений!
Скърби л духът Твой;
Намери там облекчение
И покой.

2. Белезите виж в ребрата
На Спаса разпят,
На ръцете, на нозете,-
Рани пет.

3. Дали носи Той корона
Както царете?-
Ей, но виж, каква корона-
От тръне!

4. Ако ида аз след него,
Ще л ме награди?-
Тук ще имаш труд, гонене
И сълзи.

5. Ако Му до край слугувам,
Що би ми дал Той?-
Мир небесен, вечна слава
И покой.

6. Да ли Той да ме приеме
Ще се отрече?-
Не, докле земя премине
И небе.

7. Верно ли благословява?-
Всите на света
Мъченици и пророци
Казват: „Да!“. Амин.
Мат.11:28

Leave a Reply