337 Ей, възкръсна наший Спас Алилуя.

https://www.youtube.com/watch?v=k_8kPeCEVa0 1. Ей, възкръсна наший Спас. Аллилуя! Пей, земле, с тържествен глас! Аллилуя! Пей възторжно и гръмни, аллилуя! Славна вест по вси страни! Аллилуя! 2. Нам любов да изяви, аллилуя! Смърт и ада Той надви. Аллилуя! В третия предсказан ден, аллилуя! Възкръсна от гроб студен! Аллилуя! 3. Ей, напразно пази страж, аллилуя! В гроба сложен …

716 Слава, слава, алилуя

1.Аз ще пея за Исуса За любовта Му към мене Как на кръста ме изкупи И кръвта Си Той проля. Слава, слава, алилуя Слава, слава, алилуя Слава на Исуса слава Сега и през вечността. 2.О, Спасителю любими Със сила, мъдрост обдари ме За да мога да живея И те хваля всеки час. Слава, слава и …