316 Слава во вишних!

1. „Слава во вишних!“ Слушайте! Аз чух чудесен глас: Чух сбор велик с един език Възпява нежний Спас. (3) 2. „Мир на земята!“ Слушайте! Спасител се родил: За всяк от нас тоз славен Спас Отец е проводил. (3) 3. „Слава во вишних!“ пейте вий! Господ ни посетил: За всек един Адамов син Сина Си е …

716 Слава, слава, алилуя

1.Аз ще пея за Исуса За любовта Му към мене Как на кръста ме изкупи И кръвта Си Той проля. Слава, слава, алилуя Слава, слава, алилуя Слава на Исуса слава Сега и през вечността. 2.О, Спасителю любими Със сила, мъдрост обдари ме За да мога да живея И те хваля всеки час. Слава, слава и …