316 Слава во вишних!

1. „Слава во вишних!“ Слушайте! Аз чух чудесен глас: Чух сбор велик с един език Възпява нежний Спас. (3) 2. „Мир на земята!“ Слушайте! Спасител се родил: За всяк от нас тоз славен Спас Отец е проводил. (3) 3. „Слава во вишних!“ пейте вий! Господ ни посетил: За всек един Адамов син Сина Си е …