421. Не бой се, малко стадо.

11 януари 2012

img_421

420. Предавай все Исусу.

8 януари 2012

img_420

419. Твърдина силна е Бог наш.

8 януари 2012

img_419

418. Отворената врата.

8 януари 2012

img_418

417. Присъствието господне.

8 януари 2012

img_417

415. Коледна песен.

8 януари 2012

img_415_416

414. Сей семето си.

8 януари 2012

img_414

413. Песента на благоволението.

8 януари 2012

img_413

412. Уталожването на вятарът и морето.

8 януари 2012

img_412

411. Бял като сняг.

8 януари 2012

img_411