602 Книгата на живота

1. В Твойта книга на живота Книга на спасените, Изяви ми, о Исусе Името ми там ли е ? Там ли е, там ли е ? Името ми там ли е ? Изяви ми, о Исусе Името ми там ли е ? 2. Теготите на живота Стават много леки знам, Лек за мене е хомота …