570 Всичко кажи на Исуса

1.Сърце недей тъгува, Исус е твой Баща, Сълзи да се леят, недей, недей ропта. Нивга не забравя Той Своите чада Но с любов ни води към светли небеса. Всичко кажи на Исуса Всичко с любов Му кажи, Слънце за теб ще изгрее И ще изчезнат сълзи. 2.Грижи те налитат и мъка ти тежи, Но товарът …

602 Книгата на живота

1. В Твойта книга на живота Книга на спасените, Изяви ми, о Исусе Името ми там ли е ? Там ли е, там ли е ? Името ми там ли е ? Изяви ми, о Исусе Името ми там ли е ? 2. Теготите на живота Стават много леки знам, Лек за мене е хомота …

319 На Витлеемското поле

1. На Витлеемското поле, Спокойно седнали, Овчари пазеха добре През нощ овцете си. 2. Небесен ангел слезе тям – Слава ги осия: Тогаз внезапно страх голям Ума им облада. 3. А той:“Не бойте си“, каза, „Благовествувам ви Голяма радост, вест добра, – Вам и народи вси!“ 4. „В Давидов град днес се роди И от …

503 Слушам зова на Исуса

1.Слушам зова на Исуса (3) „Дигни кръста свой и следвай Ме!“ 2.Аз ще ида след Исуса (3) Ще Го следвам верно в пътя Му. 3.Ще премина през Голгота (3) Със Христа – през скърби и печал. 4.Ще премина вси прегради, (3) Ще достигна с Него Вечността! 5.На небето в чудна слава (3) Ще живея вечно …

352 На небесната проверка

1. Щом тръба Господня затръби в небесни висини И денят Господен веч се зазори, Щом спасените от таз земя преминат в небеса, Аз ще бъда на проверка пред Христа. На небесната проверка (3) Аз ще бъда там Христу ответ да дам. 2. Щом, вси мъртви във Христа възкръснат в славни телеса И нетленни възнесат се …

691 На вратата Царя хлопа

1.Сенки идат, приближават и настава вечерта Верните Исус ще вземе у дома. На небесната трапеза пред престола на Отца Вечна радост ще е горе в небеса. На вратата Царя хлопа и те моли : Отвори! Ангелите веч, приготвили са своите тръби Те по заповед на Царя, ще ни вземат у дома Ти очакваш ли последната …

677 Тамо нейде на Голгота

1.Тамо нейде на Голгота, На Голгота на кръста; Между двамата злодейци Там Христос биде разпят. (2) 2.Биен биде Той тогава Биен, плюен и руган; Зарад мене и за тебе Той кръвта Си там проля. (2) 3.За ръцете и нозете Със пирони прикован; С копие биде прободен Във свещените ребра. (2) 4.Погледнете на Голгота Как невинна …