513 Нек спомним Голгота

1.Нек спомним Голгота, о брат! Где Пратеник Божий, Христос, бе разпет Той правдата света тук проповедал, И болни лекувал, а сам пострадал. Поклон пред Христа! 2.Нек спомним Голгота, о брат! Той страда, от жажда устни Му горят, Там вместо вода Му поднасят оцет, А живи води носил Той за цял свят. Поклон пред Христа! 3.Нек …

599 Голгота

1.Голготски кръст, как ярко грееш ти. В нощ мрачна гдето демони пълзят. Рубинен лъч над образ мил трепти Сълзи и кръв за грешний свят блестят. Голгота Свят покров, на моето сърце Хвала на Теб, Спасителю Христе. 2.Кристален извор пръска с мощ лъчи, Надежда зрей в човешкото сърце. И две препълнени с любов очи, Простират две …

677 Тамо нейде на Голгота

1.Тамо нейде на Голгота, На Голгота на кръста; Между двамата злодейци Там Христос биде разпят. (2) 2.Биен биде Той тогава Биен, плюен и руган; Зарад мене и за тебе Той кръвта Си там проля. (2) 3.За ръцете и нозете Със пирони прикован; С копие биде прободен Във свещените ребра. (2) 4.Погледнете на Голгота Как невинна …