677 Тамо нейде на Голгота

1.Тамо нейде на Голгота, На Голгота на кръста; Между двамата злодейци Там Христос биде разпят. (2) 2.Биен биде Той тогава Биен, плюен и руган; Зарад мене и за тебе Той кръвта Си там проля. (2) 3.За ръцете и нозете Със пирони прикован; С копие биде прободен Във свещените ребра. (2) 4.Погледнете на Голгота Как невинна …