599 Голгота

1.Голготски кръст, как ярко грееш ти. В нощ мрачна гдето демони пълзят. Рубинен лъч над образ мил трепти Сълзи и кръв за грешний свят блестят. Голгота Свят покров, на моето сърце Хвала на Теб, Спасителю Христе. 2.Кристален извор пръска с мощ лъчи, Надежда зрей в човешкото сърце. И две препълнени с любов очи, Простират две …