352 На небесната проверка

1. Щом тръба Господня затръби в небесни висини И денят Господен веч се зазори, Щом спасените от таз земя преминат в небеса, Аз ще бъда на проверка пред Христа. На небесната проверка (3) Аз ще бъда там Христу ответ да дам. 2. Щом, вси мъртви във Христа възкръснат в славни телеса И нетленни възнесат се …