503 Слушам зова на Исуса

1.Слушам зова на Исуса (3) „Дигни кръста свой и следвай Ме!“ 2.Аз ще ида след Исуса (3) Ще Го следвам верно в пътя Му. 3.Ще премина през Голгота (3) Със Христа – през скърби и печал. 4.Ще премина вси прегради, (3) Ще достигна с Него Вечността! 5.На небето в чудна слава (3) Ще живея вечно …