490 Когато слушам за Христа

1.Когато слушам за Христа, Ликувам от сърце, И шепна Нему с простота, „Спасителю Христе!“ 2.Когато спомня страшний ров, Где тънех в грехове, Възпявам Твоята любов Спасителю Христе! 3.Потъвах в страшна тъмнина, Но ти Самин дойде, Избави моята душа, Спасителю Христе! 4.Погивах в бездната, но Ти На кръст за мен умря И за греха ми заплати, …

503 Слушам зова на Исуса

1.Слушам зова на Исуса (3) „Дигни кръста свой и следвай Ме!“ 2.Аз ще ида след Исуса (3) Ще Го следвам верно в пътя Му. 3.Ще премина през Голгота (3) Със Христа – през скърби и печал. 4.Ще премина вси прегради, (3) Ще достигна с Него Вечността! 5.На небето в чудна слава (3) Ще живея вечно …