353 Ще дойде скоро Спасът ни

1.През мрачните последни дни Надежда славна ни крепи, Че скоро – думи истинни – Той ще бъде Цар и Господар над вси! Ще дойде скоро Спасът ни, Ще Го посрещнем ний със песни, Дал денем, нощем или във зори – Ще дойде Той на облаци. 2.Ний виждаме в земя, небе Ред странни, ярки белези Тръбят …