516 Как дните ни летят напред

1.Как дните ни летят напред, Несетно с бързина, Един след други се редят, Отиват в вечността. Час след час и ден, след ден, Наближава край блажен, Ще се чуе тръбний глас И ще дойде наший Спас. 2.Когато дойде и за мен Призовка от Отца, Къде ще ида в онзи ден Туй зная от сега. Час …

499 Ще светлее пътя ни

1.Все по-смело в пътя земен ще вървим, Щом се доверяваме Исусу И дела чрез Божия сила ще творим, Щом се доверяваме Исусу, Ще светлее пътя ни Радостно през всички дни, Враг не може ни смути, Щом се доверяваме Исусу! 2.Все по-близо ще познаваме Отца, Щом се доверяваме Исусу, Благодат ще пълни нашите сърдца, Щом се …

353 Ще дойде скоро Спасът ни

1.През мрачните последни дни Надежда славна ни крепи, Че скоро – думи истинни – Той ще бъде Цар и Господар над вси! Ще дойде скоро Спасът ни, Ще Го посрещнем ний със песни, Дал денем, нощем или във зори – Ще дойде Той на облаци. 2.Ний виждаме в земя, небе Ред странни, ярки белези Тръбят …