225 Да бъде волята Твоя

1. Ти както щеш, Исусе мой, Да бъде волята Твоя! Предавам всичкий си живот В божествената Ти ръка. 2. Ти Вожд си мой; помагай ми През скръб и радост всякога, Да казвам от сърцето си: „Да бъде волята Твоя!“ 3. И Вожд и Пример си на нас; Пролял си сълзи на земя; Ако проливам днес …