627 Със Исуса искам да живея

1. Със Исуса искам да живея Само с Него искам да вървя, Цел и път в живота не намирам Само Той излъчва светлина. (2) 2. Планини, гори, поля, долини Аз съзирам в Неговата длан, Ако Той не беше мой Водител Аз не бих достигнал Ханаан. (2) 3. Защитава ме когато страдам И подслон ми дава …

492 С Христа да съм е радостно

1. С Христа да съм е радостно, Е радостно, е радостно, Той води нас на пасбища, На сочни пасбища. О, Христе Исусе, Ти мене изкупи Ти верен Приятел, вечно мой ще си. 2 Той Дух Свети нам изпрати, Нам изпрати, нам изпрати, Душата ми Сам оживи И чудно ме кръсти. О, Христе Исусе, и пр. …

504 Не се срамя да възвестя

1.Не се срамя да възвестя Смъртта на Своя Спас И радостно да изявя Туй що стори за нас. Сам Христос, Сам Христос Моя дух оживи, Сам Христос навеки мен спаси Чрез Христа от мрака аз излезнах, Навеки щастлив сега станах. 2.Не се срамя за Спаса си Да кажа:“Бог е Той, Душата ми от смърт спаси …

119 Свят да съм желая

С. П. 119, Д. П. 214 1. Свят да съм желая, Всякога по-свят; Спаса да позная Както съм познат. Чист да съм и по-чист В дух, сърце и ум, Верен и по верен Всякога да съм. 2. Все да се надея Богу моему; Всичко да открия Пред очите Му; Нему да възложа Всите си беди, …

457 Дано да стана ангел

1.Дано да стана ангел И ангелски певец, В ръцете ми китара, На чело ми венец. Прав тамо ще да стоя Пред славния си Спас, И сладко ще да пея Със непрестанен глас. 2.Не бих се уморявал, Не бил нито грешил, Страх, скръб не бих познавал Ни сълзи веч ронил, Но свят и чист и весел …

225 Да бъде волята Твоя

1. Ти както щеш, Исусе мой, Да бъде волята Твоя! Предавам всичкий си живот В божествената Ти ръка. 2. Ти Вожд си мой; помагай ми През скръб и радост всякога, Да казвам от сърцето си: „Да бъде волята Твоя!“ 3. И Вожд и Пример си на нас; Пролял си сълзи на земя; Ако проливам днес …

237 Тебе да угодя

1. Знам, Отче, всичкий ми живот Ти Си определил; Всите ми опити с любов И мъдрост си решил. Що ще се случи ден след ден- Няма да се боя; Но дай ми, моля, дух смирен, Тебе да угодя. 2. Ощ и внимателна любов, Да срещам веселят С усмивка да се радвам аз С тез що …