627 Със Исуса искам да живея

1. Със Исуса искам да живея Само с Него искам да вървя, Цел и път в живота не намирам Само Той излъчва светлина. (2) 2. Планини, гори, поля, долини Аз съзирам в Неговата длан, Ако Той не беше мой Водител Аз не бих достигнал Ханаан. (2) 3. Защитава ме когато страдам И подслон ми дава …