576 За мен тя се моли

1.Когато бях още дете днес помня тъй добре, Как с непокорство наскърбих аз майчино сърце Но тя сега е на небе при ангели безброй Кажи и Господи, че ставам Твой! За мен тя се моли, със сълзи на очи Кажи и Господи, че ставам Твой. Щом бъда в небеса и зърна нейния лик Във вечна …

489 Бог грижи се за теб

1.Не се отчайвай никога, Бог грижи се за теб, Стой под крилата на Отца, Той грижи се за теб. Бог грижи се за теб По стръмний път, Всеки ден и нощ Бог грижи се за теб.(2) 2.През мрачни, скръбни, трудни дни Бог грижи се за теб, Кога опасност те грози, Бог грижи се за теб. …

681 Аз се реших

1.Аз се реших да следвам Господа (3) Нивга назад, нивга назад. 2.Мнозина тръгват но пак се връщат (3) Но аз ще следвам Господа. 3.Света лежи зад мен, кръста стои пред мен (3) Нивга назад, нивга назад. 4.Исус ще дойде и ще ме вземе (3) Със Него вечно на небе.  

533 Мнозина се чудят

1.Мнозина се чудят – не знаят защо Се радваме тъй всеки ден,- Минахме Йордан, а тъй славно е то. О,туй кат небе е за мен! О,туй кат небе е за мен! О, туй кат небе е за мен! Преминах Йордан и съм веч в Ханаан. О, туй кат небе е за мен! 2.Защо ли тъй …

587 Ти не се обръщай никога назад

1.Ти дошел си на света и си тръгнал да вървиш Но не се обръщай никога назад. Много врази и стрели ще те дебнат отстрани Ти не се обръщай никога назад. Алилуя ти викни с вяра кръста си вдигни И не се обръщай никога назад и настрани. Алилуя ти викни с вяра кръста си вдигни И …

504 Не се срамя да възвестя

1.Не се срамя да възвестя Смъртта на Своя Спас И радостно да изявя Туй що стори за нас. Сам Христос, Сам Христос Моя дух оживи, Сам Христос навеки мен спаси Чрез Христа от мрака аз излезнах, Навеки щастлив сега станах. 2.Не се срамя за Спаса си Да кажа:“Бог е Той, Душата ми от смърт спаси …