587 Ти не се обръщай никога назад

1.Ти дошел си на света и си тръгнал да вървиш Но не се обръщай никога назад. Много врази и стрели ще те дебнат отстрани Ти не се обръщай никога назад. Алилуя ти викни с вяра кръста си вдигни И не се обръщай никога назад и настрани. Алилуя ти викни с вяра кръста си вдигни И …