587 Ти не се обръщай никога назад

1.Ти дошел си на света и си тръгнал да вървиш Но не се обръщай никога назад. Много врази и стрели ще те дебнат отстрани Ти не се обръщай никога назад. Алилуя ти викни с вяра кръста си вдигни И не се обръщай никога назад и настрани. Алилуя ти викни с вяра кръста си вдигни И …

674 О, църкво Ти прекрасна

1.О, църкво ти прекрасна Градино моя цветна; Защо си тъй увяхнала Като цвете в летен ден. 2.Стресни се, събуди се Вдигни лице към Мене; Веч време е ти да цъфтиш Да разнасяш аромат. 3.Спомни си Моя църкво За любовта си първа; Как крепнеше ти в благодат Как принасяше и плод. 4.Виж всички непокорни Окапаха като …

013 Боже, бляскът Ти изпълня

1. Боже, бляскът Ти изпълня В векове вселенната Ти превъзвишен си в слава, Свят, свят, свят си Ти всегда. Ей, ехти небето с песни, (Ответ дайте, о земи!) Тебе хвалят всите твари; Свят, свят, свят си, Господи. 2. С лик небесен, братя, пейте; Всинца да се съберем; С песни възхитени пейте; Любовта Му да зовем. …

010 О Боже, Ти нам

1. О Боже, Ти нам даде най-скъпий Дар: Исуса Христа, Изкупител и Цар. Аллилуя! Тебе слава, Аллилуя, Амин. Аллилуя! Тебе слава во вишних. Амин. 2. Исусе, ний славим Твоята любов: Пролял си за нас драгоценна Си кръв. Аллилуя, и пр. 3. И Тебе Те хвалим, о Душе Светий, На святост и истина извор си Ти. …

595 Сила дай и дръж ме ти

1.Сила иде и дръж ме Ти Дръж ме верен, Господи Имам път тук да вървя Аз до славната земя. 2.В бурите със мен бъди Ден и нощ ме Ти води, И след Тебе нека да вървя Царството да наследя. 3.Нека веят ветрове Нека трупат снегове, С мен е моят мил покров С мен е моята …