674 О, църкво Ти прекрасна

1.О, църкво ти прекрасна Градино моя цветна; Защо си тъй увяхнала Като цвете в летен ден. 2.Стресни се, събуди се Вдигни лице към Мене; Веч време е ти да цъфтиш Да разнасяш аромат. 3.Спомни си Моя църкво За любовта си първа; Как крепнеше ти в благодат Как принасяше и плод. 4.Виж всички непокорни Окапаха като …