365 При Тебе, Боже мой

1.При Тебе, Боже мой, По-близ да съм: Само при Теб покой Намерил съм. Затуй ще моля аз Със непрестанен глас: При Тебе, Боже мой, По-близ да съм. 2.Ако съм бежанец В чужда страна, И от дома далеч, Върх камък спя, Пак в сънищата ми Лицето Си яви: При Тебе, Боже мой, По-близ да съм. 3.Там …

242 Своята воля, Боже, върши!

1. Своята воля, Боже, върши! Ти си Грънчарят, аз съм калта; Каквото искаш от мен стори: Пред Тебе чакам със простота. 2. Своята воля, Боже, върши! Мене изпитай, Христе, сега! По-бял от сняг ме ти направи, Послушай, слабата ми молба. 3. Своята воля, Боже, върши! Аз наранен съм от Сатана; Ти си всесилен и мощен …

546 Велики Боже

1.Велики Боже, гледам световете Създадени от Твоята ръка, Кога се взирам в Твоите творени“я Що с мъдрост управляваш всякога. Тогаз с възторг, извиквам Боже мой Велик си Ти, Велик си Ти. 2.Щом вдигна поглед към простора звезден С безбройните, светящи светила И денем видя слънчев лъч небесен Разливащ вредом чудна светлина. Тогаз с възторг и …

014 Боже, отвори вратата

1. Боже, отвори вратата На Сион да вляза там, Гдето радостно душата Чака Тебе в Твоя храм. О блаженно място е, Пълно с мир, веселие! 2. Боже, аз при Тебе ида! О при мен и Ти ела. Гдето Тебе аз намеря Там небе е, не земя, Влез Ти в моето сърце, Нека Твой храм то …

013 Боже, бляскът Ти изпълня

1. Боже, бляскът Ти изпълня В векове вселенната Ти превъзвишен си в слава, Свят, свят, свят си Ти всегда. Ей, ехти небето с песни, (Ответ дайте, о земи!) Тебе хвалят всите твари; Свят, свят, свят си, Господи. 2. С лик небесен, братя, пейте; Всинца да се съберем; С песни възхитени пейте; Любовта Му да зовем. …

010 О Боже, Ти нам

1. О Боже, Ти нам даде най-скъпий Дар: Исуса Христа, Изкупител и Цар. Аллилуя! Тебе слава, Аллилуя, Амин. Аллилуя! Тебе слава во вишних. Амин. 2. Исусе, ний славим Твоята любов: Пролял си за нас драгоценна Си кръв. Аллилуя, и пр. 3. И Тебе Те хвалим, о Душе Светий, На святост и истина извор си Ти. …