546 Велики Боже

1.Велики Боже, гледам световете Създадени от Твоята ръка, Кога се взирам в Твоите творени“я Що с мъдрост управляваш всякога. Тогаз с възторг, извиквам Боже мой Велик си Ти, Велик си Ти. 2.Щом вдигна поглед към простора звезден С безбройните, светящи светила И денем видя слънчев лъч небесен Разливащ вредом чудна светлина. Тогаз с възторг и …