242 Своята воля, Боже, върши!

1. Своята воля, Боже, върши! Ти си Грънчарят, аз съм калта; Каквото искаш от мен стори: Пред Тебе чакам със простота. 2. Своята воля, Боже, върши! Мене изпитай, Христе, сега! По-бял от сняг ме ти направи, Послушай, слабата ми молба. 3. Своята воля, Боже, върши! Аз наранен съм от Сатана; Ти си всесилен и мощен …