Аз съм веч блажен

1. Аз съм веч блажен, здраво укрепен, Легнал на Христовите ръце! Ах, пресладък мир Бог дарил е мен Легнал тъй на Вечните Ръце! Легнал, легнал, Отпуснат във Вечните Ръце! Легнал, легнал! В сладък мир почива туй сърце! 2. Колко сладко е тук пришлец да си, Легнал на Христовите ръце! Как по пътя ми славата блести, …

99 Аз потъвах в греха

1. Аз потъвах във греха В мрака на бездната; Скъсан, мръсен, опетнен, От благодат лишен; Но Исус, – всегда готов, Чу моя жалък зов – Сам простря ръка към мен, И бях спасен! Той ме спаси и опрости; Когато аз бях в калта, Сам пострада! Той ме крепи и мир дари! Все друго ще отлети, …

681 Аз се реших

1.Аз се реших да следвам Господа (3) Нивга назад, нивга назад. 2.Мнозина тръгват но пак се връщат (3) Но аз ще следвам Господа. 3.Света лежи зад мен, кръста стои пред мен (3) Нивга назад, нивга назад. 4.Исус ще дойде и ще ме вземе (3) Със Него вечно на небе.  

669 Аз имам радост

1. Аз имам радост, радост (в мойта душа)(3) Аз имам радост, радост в мойта душа Слава на Христа. 2. Христос на кръст за мене (бе прикован)(3) Чрез Неговата кръв аз бях оправдан Слава на Христа. 3. С кръвта си Той изкупи (мойта душа) (3) И вечен мир дари ми Той за всегда Слава на Христа. …

572 Аз нямам злато

1.Аз нямам злато, нито пък сребро Но имам право да бъда Твой. Твой кръст, Исусе, е моя радост Защото винаги аз съм Твой! 2.Аз съм самичък и непочетен Но имам право да бъда Твой. Твой кръст, Исусе, е моя радост Защото винаги аз съм Твой! 3.Аз ще Ти служа, Спасителю мой, Че имам право да …

564 Аз съм доволен

1.Аз съм доволен, че тук нямам хижа Не се надявам на злато, пари, Там на небето, за мен се приготвя Дом от кристали и златни стени. Дом имам горе, далеч зад звездите Там ние няма да се състарим, Там няма сълзи, а вечно весели“е И с вечна песен, безкрай ще летим. 2.Тук има скърби, беди, …

571 Аз пътувам към небето

1.Аз пътувам към небето, към небесната страна С песен славна, Алилуйя Там смъртта не ще царува във прекрасния Сион Бог ме води за ръка. О, слава Алилуйя аз пътувам към небето И Го славя, Алилуйя! О, слава Алилуйя аз пътувам към небето Той ме води за ръка. 2.Аз пътувам към небето, гдето Агнето блести С …

230 Аз ще ида при Исуса

1. Аз ще ида при Исуса, скоро – сега: Той ме вика, слушам с веселба. Не ще ме остави, Не ще се забави, Но с любов ще ме приеме, скоро,-сега; Той ме вика, слушам с веселба. 2.Ще се моля на Исуса, скоро, – сега. Търсещ Неговата благодат: Благодат Той дава, Дава без забава: Зная че …

705 По пътя към небето аз ще пея

1.В сърцето ми неспирна радост блика По пътя към небето аз вървя, Понякога препъвам се във мрака Но Сам Исус подава ми ръка. По пътя към небето аз ще пея И нагоре смело ще вървя, Ерусалим във злато ме очаква Исус ме кани у дома. 2.Света не може с нищо ме привлече Предлагащ кратковременни неща, …