Аз съм веч блажен

1. Аз съм веч блажен, здраво укрепен, Легнал на Христовите ръце! Ах, пресладък мир Бог дарил е мен Легнал тъй на Вечните Ръце! Легнал, легнал, Отпуснат във Вечните Ръце! Легнал, легнал! В сладък мир почива туй сърце! 2. Колко сладко е тук пришлец да си, Легнал на Христовите ръце! Как по пътя ми славата блести, …

564 Аз съм доволен

1.Аз съм доволен, че тук нямам хижа Не се надявам на злато, пари, Там на небето, за мен се приготвя Дом от кристали и златни стени. Дом имам горе, далеч зад звездите Там ние няма да се състарим, Там няма сълзи, а вечно весели“е И с вечна песен, безкрай ще летим. 2.Тук има скърби, беди, …

658 Туй направи Господ сам

1. Как прекрасно, чудно е навън Кат Божествен сладък сън. По лазурните простори там Слънцето е радост нам. Ей повява нежно тих ветрец По полята китни кат венец : Туй направи Господ Сам Да доставя радост нам. (2) 2. Облачета бели, пухкави Носят се по синеви. Сладкопойни птички с нежен глас Възхваляват наший Спас. Аромати, …