658 Туй направи Господ сам

1. Как прекрасно, чудно е навън Кат Божествен сладък сън. По лазурните простори там Слънцето е радост нам. Ей повява нежно тих ветрец По полята китни кат венец : Туй направи Господ Сам Да доставя радост нам. (2) 2. Облачета бели, пухкави Носят се по синеви. Сладкопойни птички с нежен глас Възхваляват наший Спас. Аромати, …