564 Аз съм доволен

1.Аз съм доволен, че тук нямам хижа Не се надявам на злато, пари, Там на небето, за мен се приготвя Дом от кристали и златни стени. Дом имам горе, далеч зад звездите Там ние няма да се състарим, Там няма сълзи, а вечно весели“е И с вечна песен, безкрай ще летим. 2.Тук има скърби, беди, …