705 По пътя към небето аз ще пея

1.В сърцето ми неспирна радост блика По пътя към небето аз вървя, Понякога препъвам се във мрака Но Сам Исус подава ми ръка. По пътя към небето аз ще пея И нагоре смело ще вървя, Ерусалим във злато ме очаква Исус ме кани у дома. 2.Света не може с нищо ме привлече Предлагащ кратковременни неща, …