533 Мнозина се чудят

1.Мнозина се чудят – не знаят защо Се радваме тъй всеки ден,- Минахме Йордан, а тъй славно е то. О,туй кат небе е за мен! О,туй кат небе е за мен! О, туй кат небе е за мен! Преминах Йордан и съм веч в Ханаан. О, туй кат небе е за мен! 2.Защо ли тъй …