119 Свят да съм желая

С. П. 119, Д. П. 214 1. Свят да съм желая, Всякога по-свят; Спаса да позная Както съм познат. Чист да съм и по-чист В дух, сърце и ум, Верен и по верен Всякога да съм. 2. Все да се надея Богу моему; Всичко да открия Пред очите Му; Нему да възложа Всите си беди, …

011 Свят, свят, свят

1. Свят, Свят, Свят си, Господи Боже всемогъщий! Сутрина ще пеем на Теб хваления; Свят, Свят, Свят си Ти, милостивий и мощний, Бог в три лица, пресвята Троица! 2. Свят, Свят, Свят си, Господи! Тебе се кланят Всичките светии с най-славни почести; Серафими с херувими долу коленичат Пред Тебе, който бе, си и ще си. …